Västerås stad skickar ut krisberedskapsbroschyr till samtliga hushåll i Västerås kommun

I dag den 16 november delas Västerås stads broschyr ”Viktig information till Västerås invånare i händelse av kris eller krig” ut till samtliga hushåll i Västerås kommun.