Människan bakom uniformen (MBU)

Ett antal ungdomar i Västerås kommer under en längre period att få delta i olika aktiviteter för att få lära känna personer som jobbar med samhällsstödjande yrken. De får lära sig mer om hur samhället kan fungera som bäst när vi tar ansvar för det tillsammans. Metoden kallas MBU, människan bakom uniformen.

Det är Göteborgs stad som har utvecklat konceptet MBU, människan bakom uniformen, och det används i många kommuner i Sverige idag. Nu kommer det även till Västerås, när Västerås stad samarbetar med följande organisationer kring MBU. Aktörerna är:

  • Lokalpolisområde Västerås
  • Räddningstjänsten Mälardalen
  • Region Västmanland ambulansavdelning
  • Svealandstrafiken
  • Bostad AB Mimer
  • Securitas AB

Från Västerås stad deltar fältande socialsekreterare.

Västerås stad samverkar med de andra organisationerna kring vilka ungdomar som erbjuds att vara med i satsningen. Vi kommer att prata om att metoden finns, i vår pågående öppna verksamhet som till exempel på fritidsgårdar, skolor med mera. Ungdomarna kommer själva att få anmäla sig.

Det hela börjar med ett startmöte den 13 oktober 2023. Därefter kommer rekrytering av ungdomar att ske och under våren 2024 genomförs den första MBU-omgången. Då kommer olika aktiviteter att genomföras, som till exempel:

  • Brandkunskap och rökdykning hos räddningstjänsten
  • Besök på polisstationen
  • Besök hos ambulanssjukvården
  • Träffa medarbetare från Securitas

Flera andra städer har genomfört MBU under flera år. En del av de ungdomar som genomgår MBU-konceptet blir så kallade MBU-ambassadörer. Kommunen bibehåller kontakten med dem och de får till exempel vara delaktiga i planeringen av nästa MBU-omgång. De kan också fungera som dialogyta för kommunen när vi behöver komma i kontakt med ungdomar i en viss stadsdel.

Det finns också exempel där ungdomarna väljer att söka sig till yrken som de provat på i MBU.

På andra ställen i Sverige har man sett både tillitsskapande och våldsreducerande effekter.

Logotyp människan bakom uniformen