Intervju med Brandingenjör

Skapad 2020-11-23

Är du nyfiken på yrket som Brandingenjör och vill veta mer? Nedan kan du läsa om en utav våra duktiga medarbetare, Anna Malmeström. Anna är 29 år och har arbetat som brandingenjör i 6 år, bland annat på Västerås stad.

Hur tänkte du när du valde brandingenjör utbildning?

– Jag har alltid varit intresserad av räddningstjänst, så för mig var valet enkelt. Det grundar sig framförallt i att jag ville ha ett spännande och varierande jobb, samtidigt som jag får utmanas med problemlösning och olika projekt.

Berätta kort om dina arbetsuppgifter, hur ser en typisk arbetsdag ut för dig?

– En vanlig dag kan bestå av bland annat tillsyner eller projektmöten av olika slag. Tillsynerna är roliga inslag i arbetsdagen eftersom man får träffa olika människor inom alla möjliga olika yrken. Det är väldigt socialt och givande på många sätt. En tillsyn består av en genomgång tillsammans med verksamhet och fastighetsägare där vi pratar om vilket brandskydd som finns i fastigheten och på vilket sätt verksamheten arbetar aktivt med brandskyddet. Därefter ser vi oss runt i lokalerna och går igenom eventuella utvecklingsområden både för byggnadstekniskt- och organisatoriskt brandskydd. Åter på kontoret skriver jag ihop en tjänsteanteckning (minnesanteckning/protokoll) som jag delger deltagarna vid tillsynen.

Vad är det bästa med ditt jobb och hur länge har du arbetat som brandingenjör?

– Det bästa med mitt jobb är att jag har varierade arbetsdagar och stor möjlighet till att träna och vara aktiv. Jag älskar också att det arbete jag gör känns meningsfullt och gör skillnad för personsäkerhet. Viktigast för mig är hälsa och fritid, och självklart att man har roligt på jobbet! Har man ett jobb som uppmuntrar till en aktiv livsstil får man enormt mycket energi över till sin fritid. Det är något jag verkligen uppskattar och värnar om. Jag har jobbat i 6 år som brandingenjör.

Vilka karriär- och utvecklingsmöjligheter finns det på sikt för brandingenjörer?

– Behovet av kompetens inom brandskydd är stort inom många olika branscher och möjligheterna är många. Därmed finns det också en stor chans för var och en att få satsa på det man gillar mest. Innan jag började jobba inom Räddningstjänsten var jag fyra år på Västerås Stad. Att jobba inom kommunen är fantastiskt givande då man arbetar tillsammans med så många olika verksamheter, byggnader och framförallt människor med olika utbildning och erfarenheter. Min tjänst inom Västerås Stad innebar att stötta förvaltare och verksamheter inom brandskyddsfrågor samt ta fram anvisningar och rutiner för projektavdelningen och fastighetsförvaltningen. Med andra ord finns det flera olika potentiella arbetsgivare och mängder av olika möjligheter inom yrket.