Eldningsförbud, vad gäller?

Nedan finns information om vad som gäller vid eldningsförbud, avrådan från eldning och skärpt eldningsförbud.

Ansvar

Eldning sker alltid på ditt eget ansvar oavsett om du har gjort en anmälan till räddningstjänsten eller inte. Vi rekommenderar att du laddar ner appen ”Brandrisk ute” för att få mer information om lämpligheten att elda just där du befinner dig. Du kan även hitta bra information via krisinformaiton.se, dinsäkerhet.se eller på SMHI:s hemsida.

Vem utfärdar eldningsförbud?

Det är Länsstyrelsen eller kommunen som utfärdar eldningsförbud eller skärpt eldningsförbud i samråd med räddningstjänsten. Eftersom bedömningen grundar sig på olika prognoser så kan det se olika ut i området. Ta därför reda på vad som gäller just där du befinner dig.

Avrådan från att elda

Även om det inte är utfärdat eldningsförbud kan det vara olämpligt att elda eller grilla i naturen. Räddningstjänsten Mälardalen avråder då ifrån detta via vår hemsida och i våra sociala medier kanaler. Detta innebär att du behöver vara extra försiktig eller helst inte elda alls om det inte är på fasta grillplatser.

Eldningsförbud

Om eldningsförbud är utfärdat är det hög risk för brand i skog och mark. Du får då inte göra upp en eld, grilla och bränna fasta bränslen i naturen. Du får dock använda friluftskök som drivs av gas eller vätska samt använda fasta grillplatser som är avgränsade med obrännbart material. Du får även grilla på egen tomtmark om det inte finns någon risk för brandspridning. På följande länk har vi samlat frågor och svar om eldningdsförbud och grillning: Eldningsförbud och grillning - Räddningstjänsten Mälardalen (rtmd.se) Länk till annan webbplats.

Skärpt eldningsförbud

Om skärpt eldningsförbud är utfärdat är det mycket hög risk för brand i skog och mark. Du får då inte göra upp en eld, grilla och bränna fasta bränslen eller använda fasta grillplatser. Du får dock fortfarande använda dig av friluftskök som drivs av gas eller vätska. Du får även grilla på egen tomtmark om det inte finns någon risk för brandspridning.

Hur vet jag om det är eldningsförbud?

Det är Länsstyrelsen eller kommunen som utfärdar eldningsförbud eller skärpt eldningsförbud. Räddningstjänsten Mälardalen kan utfärda en avrådan från att elda i naturen. Vi lägger då ut om avrådan på vår webbplats. Även på Länsstyrelsens och kommunernas webbplatser kan du hitta aktuell information. På webbplatsen krisinformation.se Länk till annan webbplats. kan du hitta en karta där du kan få information om vad som gäller i respektive kommun i hela Sverige.