Valborg och Majbrasor, vad gäller?

Eldning sker alltid på eget ansvar. Nedan kan du läsa vad som gäller kring Valborgseldar.

Råd om du skall arrangera en majbrasa

  • Om brasan står på till exempel gräs bör du dagen efter vattna ordentligt runt brasan för att blöta upp marken. Det är viktigt att ha koll på omgivningen kring brasan. Gnistor från brasan kan flyga iväg orsaka så kallade flygbränder många tiotals meter ifrån brasan.
  • Det är extra viktigt att släcka ordentligt. Det kan krävas att du gräver där brasan stått för att se till att allt är släckt.
  • Du måste självklart ha släckutrustning på plats. Det räcker inte med brandsläckare och vanlig trädgårdsslang, utan det behövs anslutet vatten från till exempel brandpost med högre flöde.
  • Bevaka efteråt så att allt är släckt innan du lämnar platsen.

Tillstånd

Tillstånd krävs för att anordna en offentlig tillställning inom detaljplanelagt område. Det söks hos Polisens tillståndsavdelning som kan nås på 114 14.

Eldning sker alltid på eget ansvar. Räddningstjänsten kan komma att kontrollera bålets storlek och placering någon eller några dagar innan Valborg.

Storlek på brasan

Brasans storlek får vara högst 5 till 6 meter i diameter och högst 4 till 5 meter hög. Rishögen/bålet kan med fördel tryckas ihop för att få en kompaktare brasa. Den brinner då lite långsammare och blir lättare att kontrollera.

Innehållet i brasan

Material till brasan ska vara kvistar, ris, buskar, rent träavfall och obehandlat virke. Exempel på material som inte får brännas är målat och oljat virke, plast, gummi, hushållsavfall, tryckimpregnerat trä, färg, kemikalier och bildäck eller annat miljöfarligt avfall som avger giftig och kraftig rök.

Placering

Brasan ska anläggas på okänslig mark som grus eller jord. Den får inte anläggas på asfaltytor, stenhällar eller under elkraft- och teleledningar. Välj eldningsplats för brasan så att rök och sot inte stör närliggande byggnader och bostäder.

Räddningstjänsten rekommenderar att man bör ha ett avstånd på minst 50 meter till byggnad, elkraft- eller teleledning och minst 25 meter till skog. Blött gräs och liknande runt omkring elden torkar upp snabbt även på kvällen på grund av strålningsvärmen från elden. Därför bör man ta bort allt brännbart på ett avstånd av åtminstone 15 meter från brasans kant.

Väderförhållande

Tänk på att vid torr väderlek krävs en stor försiktighet vid eldning. Brasan får ej tändas vid kraftiga vindförhållanden eller om eldningsförbud råder. Skulle väderförhållanden förändras till det sämre under eldningen skall eldningen avbrytas.

Upptändning

Tänd brasan i första hand med trä/näver och i andra hand tändvätska. Tänk på att inte spruta på tändvätska efter att du har tänt elden. Flaskan kan då explodera.

Släckning

Innan brasan tänds skall det finnas framdragen och trycksatt slang som når hela brasans omfång samt en bit bortanför brasan för att kunna släcka om elden sprider sig. Att enbart ha lösa brandsläckare och hinkar med vatten är ej godkänt för att kunna släcka. Innan brasan lämnas på kvällen skall elden och glöden släckas helt och kolrester skottas ihop!

Säkerhet/besökare

En säkerhetsansvarig ska utses som bevakar eldningen och ser till att barn och andra besökare inte kommer för nära eller kastar in fyrverkerier eller liknande i brasan. Risk finns då att elden sprider sig och kläder kan ta eld.