Förvaring av brandfarlig vara

Exempel på brandfarlig vara är tändvätska, bensin, lacknafta, lampolja, sprayburkar eller gasol. Nedan är svar på vanliga frågor gällande förvaring och brandfarlig vara.

Flerfamiljshus

Vad gäller för förvaring på vind och källare?

Ingen förvaring av brandfarlig vara är tillåten i vinds- eller källarförråd. Däremot finns möjlighet att förvara mindre mängd brandfarlig vätska i exempelvis en källares hobbylokal med brandteknisk avskiljning.

Vad gäller för förvaring i garage?

I fristående gemensamma garage får man förvara sådant som direkt tillhör bilen som till exempel en uppsättning däck eller en reservdunk bensin placerad så att obehöriga inte kommer åt den, till exempel i bilen.

I garage i källare och bottenplan på flerbostadshus får ingen brandfarlig vara förvaras förutom en eventuell reservdunk till bilen placerad så att obehöriga inte kommer åt den, till exempel i bilen. En fastighetsägare eller bostadsrättsförening kan självklart ha strängare regler om vad som får förvaras eller inte.

Vad gäller för förvaring av brandfarlig vara i bostaden?

Generellt får ditt innehav inte vara större än hushållets behov eller egen förbrukning. Det innebär att om du inte kan styrka ditt behov, får ingen brandfarlig vara förvaras i bostaden.

Den sammanlagda mängden brandfarlig vara som får förvaras utan tillstånd i lägenheter (om behovet kan styrkas) är:

  • 100 liter brandfarlig vätska i högst 10-liters behållare.
  • 60 liter gasol. I en lägenhet i ett flerfamiljshus får de enskilda flaskornas storlek vara som högst 5 liter (motsvarar 2 kg) och på ej inglasad balkong som högst 26 liter (motsvarar 11 kg = P11). En inglasad balkong räknas som en del av lägenheten. Behovet av förvaring av gasolflaskor inomhus bedöms normalt till max två st, en ordinarie och en i reserv. Ingen annan brandfarlig gas än gasol är tillåten.

Villor/radhus/fritidshus

Den sammanlagda mängden brandfarlig vara som får förvaras utan tillstånd i villor/radhus och fritidshus (om behovet kan styrkas) är:

  • 100 liter brandfarlig vätska
  • 60 liter gasol. I villor/radhus och fritidshus får de enskilda gasolflaskornas storlek vara som högst 26 liter (motsvarar 11 kg=P11). Behovet av förvaring av gasolflaskor inomhus bedöms normalt till max två stycken, en ordinarie och en i reserv. Förvaringsutrymmet ska vara väl ventilerat, helst direkt till det fria.
  • I villor/radhus och fritidshus får 10 liter acetylen eller annan brandfarlig gas förvaras i väl ventilerat utrymme som är brandtekniskt avskilt från bostadsdelen, till exempel separat förråd eller garage (med brandteknisk avskiljning). Vid förvaring i garage ska all brandfarlig vara skyddas mot påkörning.

I källare är det endast tillåtet att förvara brandfarlig vätska och sprayburkar i väl ventilerade utrymmen. Förvaring av brandfarlig gas i källare är ej tillåten.

När behövs det tillstånd för brandfarlig vara?

Hantering per hushåll som överstiger 100 liter brandfarlig vätska, mer än 60 liter gasol eller mer än 10 liter acetylen eller annan brandfarlig gas kräver tillstånd från RTMD. Läs mer på www.rtmd.se där finns blanketter och information om tillvägagångssätt.

Verksamhet i offentliga miljöer har normalt tillståndsplikt för all brandfarlig vara, det vill säga allt över noll liter.

Vad gäller för förvaring av mopeder/motorcyklar i cykelrum?

Du får förvara mindre gunmotorcyklar eller mopeder i cykelförrådet förutsatt att:

  • Det är brandtekniskt avskilt från byggnaden i övrigt.
  • Cykelförrådet har en egen ingång från det fria.
  • Utrymmet är ventilerat direkt till det fria.
  • Det inte finns någon golvbrunn i utrymmet där det kan samlas olja och bensin i vattenlåset och avger brand- och hälsofarliga ångor.
  • Fastighetsägare eller bostadsrättsföreningar tillåter det

Ska du använda utrymmet som verkstad och meka med mopeden eller motorcykeln gäller andra krav.

Behöver jag skylta upp om jag har syrgas eller brandfarlig vara hemma?

Gasflaskor som förvaras i hemmet bör märkas ut med varningsskylt för gasflaskor på utsidan alternativt insidan av ytterdörren (lägenhetsdörren).

Kan linolja (olja för trätrall, utemöbler m.m.) självantända?

Ja, men självantändningen sker varken i burken eller på behandlade ställen, utan i trasorna som använts. Lämna därför aldrig trasor innehållande linolja eller andra vegetabiliska oljor i brännbar miljö. Efter avslutat arbete bör trasorna brännas eller förvaras i ett kärl med vatten och lock. Efter några dygn kan trasan källsorteras. Penslar och påstrykare kan rengöras med såpa.

Vad gäller för hantering av fyrverkerier vid fester, festivaler, Valborg, nyår m.m.?

Hantering och/eller avfyrning av större fyrverkerier kräver tillstånd som söks hos MBR och/eller polisen.

För goda råd om hur du ska avfyra raketer på säkrast sätt se Brandskyddsföreningens hemsida: www.brandskyddsforeningen.se Länk till annan webbplats. eller Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskaps hemsida: www.dinsäkerhet.se Länk till annan webbplats.