Spadtag för ny brandstation och övningsfält vid Eriksberg

En ny brandstation med tillhörande övningsfält kommer byggas vid Eriksberg, Hallstahammar kommun. Idag den 17 november tog det första symboliska spadtaget.

Det symboliska första spadtaget för byggstarten av Räddningstjänsten Mälardalens nya moderna brandstation med tillhörande utbildnings- och driftlokaler vid Eriksberg, Hallstahammar kommun är taget. I anslutning till brandstationen kommer även ett unikt övningsfält att byggas för att utbilda och öva vår brandpersonal men också samverkande räddningstjänster och myndigheter. En del av anläggningen kommer att vara anpassat för att öva civilt försvar och krisberedskap.

Den nya brandstationen kommer när den är klar att ersätta deltidsstationerna i Hallstahammar och Kolbäck, där en beredskapsstyrka kommer att finnas dygnet runt. Brandstationen med tillhörande utbildnings- och driftlokaler och anslutande övningsfält kommer att stå klart våren 2025.

Första spadtaget Eriksberg