Blanketter: dispenser och tillstånd

På den här sidan finns dispensansökan för egensotning samt tillståndsansökan för brandfarlig eller explosiv vara. Här finns även blanketter för tillfällig övernattning.

Din ansökan

Skicka din ansökan med posten till: Räddningstjänsten Mälardalen, Vallbyleden 9, 721 87 Västerås. Eller via mejl: info@rtmd.se 

För att kunna administrera din ansökan kommer dina personuppgifter att registreras i vårt IT-system. Uppgifterna kommer att hanteras i enlighet med dataskyddsförordningen (DSF även kallat GDPR) och andra krav som gäller för behandling av personuppgifter. Du kan begära att få ut ett registerutdrag över de uppgifter som finns registrerade om dig. Du kan mejla till oss för att begära ut dina uppgifter: info@rtmd.se

Egensotning, dispensansökan

Brandfarlig vara, tillståndsansökan

Explosiv vara, tillståndsansökan

Tillfällig övernattning

PM och anvisning om tillfällig övernattning hittar du på följande länk: Tillfällig övernattning: PM och anvisning - Räddningstjänsten Mälardalen (rtmd.se) Länk till annan webbplats.