Blanketter: dispenser och tillstånd

På den här sidan finns dispensansökan för egensotning samt tillståndsansökan för brandfarlig eller explosiv vara. Här finns även blanketter för tillfällig övernattning.

Din ansökan

Skicka din ansökan via post eller mejl. Posta till Räddningstjänsten Mälardalen, Vallbyleden 9, 721 87 Västerås. Eller via mejl: info@rtmd.se

För att kunna administrera din ansökan kommer dina personuppgifter att registreras i vårt IT-system. Uppgifterna kommer att hanteras i enlighet med dataskyddsförordningen (DSF även kallat GDPR) och andra krav som gäller för behandling av personuppgifter. Du kan begära att få ut ett registerutdrag över de uppgifter som finns registrerade om dig. Mejla oss för att begära ut dina uppgifter: info@rtmd.se

Egensotning, dispensansökan

Brandfarlig vara, tillståndsansökan

Explosiv vara, tillståndsansökan

Tillfällig övernattning

Blankett och anvisning om tillfällig övernattning hittar du på följande länk: Tillfällig övernattning_pdf (rtmd.se)  Pdf, 331 kB.

Ansvarig person för uthyrning ska skicka in blanketten till oss till följande mejladress: info@rtmd.se senast tre veckor innan övernattningen sker.