På resan

Olyckor tar inte semester! När du reser eller åker bort ska du se till att du är trygg och säker. Läs våra praktiska och brandsäkra tips nedan inför till exempel en hotellvistelse så är du väl förberedd om det skulle börja brinna.

Resebrandvarnare

Investera i en resebrandvarnare och ta med dig den dit du ska bo tillfälligt! En tidig varning kan hjälpa dig att utrymma snabbare. Vissa resebrandvarnare har även en funktion som inbrottslarm som du kan koppla till exempelvis hotellrumsdörren.

Utrymningsplaner och nödutgångar

En utrymningsplan visar utrymningsvägar, instruktion vid brandolycka, placering på brandredskap (till exempel vart du kan hitta brandsläckaren), och vart återsamlingsplatsen är.

Viktiga frågor att få svar på om du ska till exempel bo på ett hotell är följande:

  • Finns utrymningsplaner och hur ser det ut utifrån där du ska befinna dig?
  • Hur ser återsamlingsplanen ut?
  • Är nödutgångar väl skyltade?

Ta reda på svaren till ovanstående frågor direkt när du exempelvis har checkat in och se till att hitta nödutgångarna. Vid utrymning kan man uppleva stress och ofta är det bråttom, det kan också vara svårt att se skyltarna. Det är därför nyttigt att vara väl förberedd om det skulle bli aktuellt att utrymma.

Brandskyddat hotell®

Ska du ta en resa inom Sverige? Överväg att bo på ett certifierat Brandskyddat hotell®. I Sverige brinner det cirka 100 gånger per år på hotell och pensionat, vilket innebär en brand var fjärde dag. Certifieringen Brandskyddat hotell® innebär att hotellet uppfyller de normer och lagkrav som är för certifiering och har ett fullvärdigt brandskydd. På Brandskydds-föreningens webbplats finns en karta över certifierade hotell i Sverige som de rekommenderar: Certifierade hotell / Brandskyddsföreningen (brandskyddsforeningen.se) Länk till annan webbplats.