På resan

Olyckor tar inte semester! När du reser eller åker bort ska du se till att du är trygg och säker. Läs våra praktiska och brandsäkra tips nedan inför resan.

Resebrandvarnare

Investera i en resebrandvarnare och ta med dig den dit du ska bo tillfälligt. En tidig varning kan hjälpa dig att utrymma snabbare. Vissa resebrandvarnare har även en funktion som inbrottslarm som du kan koppla till exempelvis hotellrumsdörren.

Utrymningsplaner och nödutgångar

En utrymningsplan visar utrymningsvägar, instruktion vid brandolycka, placering på brandredskap (till exempel vart du kan hitta brandsläckaren), och vart återsamlingsplatsen är.

Viktiga frågor att få svar på om du ska bo på ett hotell:

  • Finns utrymningsplaner och hur ser det ut utifrån där du ska befinna dig?
  • Hur ser återsamlingsplanen ut?
  • Är nödutgångar väl skyltade?

Ta reda på svaren till ovanstående frågor direkt vid incheckning och se till att hitta nödutgångarna. Vid utrymning kan man uppleva stress och ofta är det bråttom, det kan också vara svårt att se skyltarna. Det är därför nyttigt att vara väl förberedd om det skulle bli aktuellt att utrymma.

Brandskyddat hotell®

Ska du ta en resa inom Sverige? Överväg att bo på ett certifierat Brandskyddat hotell®. I Sverige brinner det cirka 100 gånger per år på hotell och pensionat, vilket innebär en brand var fjärde dag. Certifieringen Brandskyddat hotell® innebär att hotellet uppfyller de normer och lagkrav som är för certifiering och har ett fullvärdigt brandskydd. På Brandskyddsföreningens webbplats finns en karta över certifierade hotell i Sverige som de rekommenderar: Certifierade hotell / Brandskyddsföreningen (brandskyddsforeningen.se) Länk till annan webbplats.