Spisvakt, spistimer

De flesta bränder i bostaden startar på spisen i samband med matlagning. Ta alltid för vana att kontrollera att spisen är avstängd och kom ihåg att inte lägga saker på den. Installera i första hand en spisvakt.

Spisvakt

En spisvakt bryter strömmen efter upptäckt av brand. En spistimer har, till skillnad från spisvakten, inget detekteringssystem utan slår enbart av strömmen efter en viss tid. Spisvakt finns i följande kombinationer och kan köpas i välsorterade järnaffärer eller hos brandskyddsföretag:

  • Värmesensor: Elförsörjningen till spisen bryts när temperaturen i stek- och kokområdet uppnår en förinställd temperatur.
  • Rökdetektor: Elförsörjningen till spisen bryts när rökdetektorn aktiveras. Rökdetektorn ska vara placerad i samma rum som spisen.
  • Rörelsesensor: Elförsörjningen till spisen bryts om samtliga personer lämnar rummet där spisen är placerad. Tiden fram till brytningen kan förinställas.
  • Ljuddetektor: Elförsörjningen till spisen bryts då de reagerar på en ljudsignal från en rökdetektor ansluten till spisvakten, från en av bostadens vanliga brandvarnare eller från en vid spisen placerad värmedetektor.
  • Släckutrustning: En automatisk släckutrustning aktiveras och släcker branden på spisen. Den aktiveras genom en kombination av rök och värmesensorer för att undvika onödig aktivering.

Spistimer

En spistimer bryter strömmen efter en viss tid. Spistimer kan köpas i de flesta järnaffärer.