Deltidsbrandman - Lotta Nyman

Skapad 2021-09-06

Vår deltidsanställda brandman Lotta Nyman (bilden nedan) har varit med i räddningstjänsten deltid Kolbäck i cirka 7 år.

Så här beskriver hon hur det är att kombinera hennes tjänst hos oss med hennes tjänst inom fritidsverksamheten:

– Jag skapar aktiviteter för barn på eftermiddagarna med mycket utelek, till exempel att bygga kojor och spela fotboll. Jag hjälper också barn med kunskaper så som inlärning av olika skolämnen.

Mer specifikt jobbar Lotta inom skola/fritidsverksamheten på Strömsholms fritids/skola i Hallstahammars kommun.

– Att kommunen är så positiva till att vi kombinerar vårt ordinarie arbete med att vara deltidsbrandman gör detta arbete än mer viktigt. Tillsammans arbetar vi för att stödja och finnas till hands för kommunen och våra invånare när någon situation uppstår där vår hjälp behövs. Kan ett arbete bli mer viktigt än så att alltid finnas till hands för andra.

Som deltidsbrandman på skolan kombinerar Lotta hennes kunskap om säkerhet med lekar och aktiviteter på skolan.

– Att få ha ansvar för barnens utomhus/inomhus aktiviteter gör att olika kunskap och säkerhet kan gå hand i hand. Vi har tema säkerhet i vår planering kontinuerligt där sjukvård, brand och trafik ingår. RTMD ställer upp och lånar ut material, brandkärran, med mera. Detta samarbete är en stor fördel för både Hallstahammars kommun, Strömsholms Fritids/skola samt för RTMD, avslutar Lotta.

Vidare har vi fått in kommentar från Catarina Pettersson, Kommunstyrelsens ordförande i Hallstahammars kommun!

– Att ha personal anställd med flera olika kompetenser ser jag som politiker som en stor fördel. Den kompetens som finns hos räddningstjänstens utbildade personal är till stor nytta i verksamhetens förebyggande arbete. All erfarenhet visar att ju tidigare insats man kan göra vid brand ju större möjlighet att släcka innan branden utvecklas och större skador uppstår. Det talar också för att ju bättre kompetens det finns på våra arbetsplatser ju större möjlighet att göra bra och rätt insatser i tidigt skede om olyckan skulle vara framme.

Jag ser det som win-win för alla parter

– En större brand i vårt samhälle påverkar många i närområde på olika vis. Om vi vill ha en bra beredskap för tidiga insatser oavsett var de sker, så behöver fler arbetsgivare hjälpas åt och ge förutsättningar och se positivt på att anställda även har ett engagemang i räddningstjänsten. Jag ser det som win-win för alla parter och en stor och viktig samhällsinsats.