Förebyggande chef - Sabine Hedlund

Skapad 2022-02-25

Läs intervjun med Sabine Hedlund (bilden nedan) - chef på förebyggande avdelningen.

Du är avdelningschef på vår förebyggande avdelning. Hur arbetar ni för att minska bränder och olyckor i samhället?

– Avdelningen arbetar på flera olika sätt med att förebygga brand och höja våra invånares medvetenhet kring brand. Bland annat genom att utföra tillsyn och ge information till enskilda men även genom att granska brandskyddet vid nybyggnation eller vid olika former av tillståndsprövningar från andra myndigheter.

– Vi ansvarar även för RTMD:s verksamhet med utbildning till våra medlemskommuners anställda, bland annat grundläggande brandskydd och SBA (systematiskt brandskyddsarbete). Efter större räddningsinsatser eller allvarliga bränder så ansvarar vår olycksutredare för att utvärdera insatsen och försöka hitta brandorsaken. Detta för att hela organisationen ska få ta del av erfarenheterna och för att vi ska kunna ge tredje person ett bättre skydd före och under olyckan.

Vad är aktuellt just nu?

– Nu när restriktionerna lyfts håller vi på att starta upp vår externa verksamhet igen. Tillsynsverksamheten kan dra i gång, vi kan starta upp med utbildning till kommunanställda med en webbaserad brandskyddsutbildning, och ett bokningssystem för övrig extern utbildning. Det känns jätteroligt!

– Resursgruppen, som tidigare var placerade på Vallby, kommer att fortsätta sitt brandförebyggande arbete till personer med funktionsvariationer vilket är jättekul.

Berätta, vad fungerar extra bra på avdelningen?

– Som chef på förebyggande är jag extra stolt över mina kompetenta och duktiga medarbetare som arbetar för att våra medlemskommuner ska bli lite säkrare varje dag genom att vara tillgängliga för frågor, ställa krav när det behövs för att få ett bra brandskydd och ha tredje person i fokus.