Avdelningschef drift- och teknik - Roger Andersson

Skapad 2022-04-26

Roger Andersson (bilden nedan) är avdelningschef för drift- och teknikavdelningen. Läs intervjun med honom nedan.

Du är avdelningschef på drift- och teknikavdelningen. Berätta, vilka är era arbetsuppgifter och ansvarsområden?

– Att se till att våra fastigheter, fordon, rökskydd, VMA-anläggningar med mera, är i skick att användas dygnet runt.

Okej, så man kan säga att ni ansvarar för att de operativa styrkorna har rätt förutsättningar för att kunna utföra sitt uppdrag på ett bra och säkert sätt?

– Ja precis. Ett annat ansvar vi har är att drifta vårt övningsfält så att våra brandmän kan genomföra de övningar vi är ålagda att göra enligt AFS (arbetsmiljöverkets författningssamling).

Vad är aktuellt just nu då?

– Vi är på väg att driftsätta vår nya däcksmonteringsmaskin för att kunna montera och balansera våra däck till de mindre fordonen på egen hand. För ett tag sedan köpte vi in utrustning för att kunna kontrollera samt släcka felkoder. Denna utrustning betalade sig på en kort tid då vi ej nu behöver skicka problem till märkesverkstäderna som tidigare. Vår fordonsverkstad börjar nu kännas komplett, både vad det gäller utrustning och mixen av kompetens och erfarenhet. Jag är stolt över att leda denna grupp!

Tack Roger!