Att elda trädgårdsavfall - vad gäller?

Trädgårdsavfall som eldas upp.

Ansvar

Eldning sker alltid på ditt eget ansvar. Det är viktigt att du håller uppsikt över elden och att du har möjlighet att släcka elden. Ska du elda en större brasa på offentlig plats (till exempel majbrasa) behöver du söka tillstånd hos polismyndigheten, ring 114 14.

Kontrollera om det är lämpligt att elda eller inte. Du kan hitta mer information om eldningsförbud på vår hemsida. Tänk på att elda under dygnets ljusa timmar. En eld som brinner efter mörkrets inbrott syns på långt och det är risk att någon larmar räddningstjänsten utan att någon fara föreligger.

Eldningsplatsen

Eldning ska ske på platser där risken för spridning till närliggande byggnader eller brännbart material är låg. Byggnader, fordon och liknande ska inte kunna ta skada av eldningen. En riktlinje är minst 15 meter till byggnad eller skogsmark. Är du lantbrukare bör du kontakta ditt försäkringsbolag för ytterligare anvisningar om dina försäkringsföreskrifter.

Eldning får inte ske så att till exempel bostadsområden, järnvägar eller allmänna vägar rökbeläggs. Du måste också ta hänsyn till elledningar och telefonledningar så de inte tar skada av värmen.

Släckutrustning

Se till att ha släckutrustning tillgänglig i nära anslutning till eldningsplatsen. För att begränsa eldens yta bör du vattenbegjuta marken omkring den. Du bör också ha tillgång till telefon så att du snabbt kan larma räddningstjänsten vid behov.

Väderförutsättningar

Råder det kraftig vind bör du inte elda. Dessutom kan det vara torrt i skog och mark. Innan du eldar måste du kontrollera om det råder eldningsförbud i kommunen.

När du eldar

Lämna aldrig elden obevakad. Se till att ha släckredskap framme. Gärna en trädgårdsslang som är tillräckligt lång. Den ska räcka förbi eldningsplatsen för att kunna släcka om elden sprider sig. Var särskilt noga med vindriktningen och elda inte vid stark eller byig vind eftersom det då råder stor risk för brandspridning om du tappar kontrollen över elden.

Ett bra sätt att elda är att elda i en plåttunna med hål för tilluft i botten. Var försiktig med att elda stora mängder. Dela gärna upp det du ska elda och fyll på vartefter. Ha alltid en telefon i närheten så att du kan larma 112 om det skulle behövas.

Efter eldning

Se till att elden är ordentligt släckt när du har eldat klart. Kratta ut glöden och vattna rejält runtomkring. Efterkontrollera några timmar efter att du släckt för att förvissa dig om att inte elden återantänder. Vattna vid behov.

Video om risker och hur du eldar i din trädgård

Länk till MSB:s video: Elda i Trädgarden - YouTube Länk till annan webbplats.