Elda och grilla i naturen

På våren när snösmältningen har börjat, startar gräsbrandssäsongen. Framåt sommaren ökar risken för skogs- och vegetationsbränder på grund av att det blir torrare i markerna. Räddningstjänsten får under denna tid rycka ut och släcka många gräs-, vass- och skogsbränder. En av de vanligaste orsakerna till dessa bränder är att eldning har skett utan tillgång till släckutrustning eller att eldning har skett vid olämpligt väderleksförhållande. Nedan finns bra tips om att elda och grilla i naturen.

Ansvar

Eldning och grillning sker alltid på ditt eget ansvar. Det är viktigt att du håller uppsikt över elden och att du har möjlighet att släcka elden.

Ska du elda en större brasa på offentlig plats (till exempel majbrasa) behöver du söka tillstånd hos polismyndigheten, ring 114 14. Kontrollera även om det är lämpligt att elda eller inte. Du kan hitta mer information om eldningsförbud på vår hemsida.

Tänk på att elda under dygnets ljusa timmar. En eld som brinner efter mörkrets inbrott syns långt och det är risk att någon larmar räddningstjänsten utan att någon fara föreligger.

Elda på rätt plats

Välj en säker plats att elda på, en engångsgrill är inte en säker grillplats. Ett fältkök eller redan färdigställda eldstäder är allra bäst, välj annars en skyddad plats. Grus- och sandmark nära vatten är bra men undvik att elda på berghällar då de riskerar spricka av värmen. Elda inte heller på torvmark eller nära myrstackar och stubbar.

Eldning ska ske på platser där risken för spridning till närliggande byggnader eller brännbart material är låg. Byggnader, fordon och liknande ska inte kunna ta skada av eldningen. Eldning får inte ske så att till exempel bostadsområden, järnvägar eller allmänna vägar rökbeläggs. Du måste också ta hänsyn till elledningar och telefonledningar så de inte tar skada av värmen.

Släckutrustning

Se till att ha släckutrustning tillgänglig i nära anslutning till eldningsplatsen. För att begränsa eldens yta bör du vattenbegjuta marken omkring den. Du bör också ha tillgång till telefon så att du snabbt kan larma räddningstjänsten vid behov.

Väderförutsättningar

Råder det kraftig vind bör du inte elda. Dessutom kan det vara torrt i skog och mark. Innan du eldar måste du kontrollera om det råder eldningsförbud i kommunen.

Innan eldning

Bedöm riskerna för eldningen. Tänk på vindkantringar och plötslig ökad vind. Vad är brandrisken? Vattna på området runt omkring och avlägsna brännbart material någon meter ifrån elden. Se till att ha tillgång till vatten. Gärna någon hink fylld med vatten.

När du eldar

Lämna aldrig elden obevakad. I de fall du eldar en större brasa måste du även ha kontroll på området under röken så att inte branden sprids där. Den som bevakar en eld måste ha och kunna hantera släckutrustning på platsen samt ha möjlighet att larma räddningstjänsten vid behov.

Efter eldning

Elden ska bevakas tills den inte längre utgör någon risk för brandspridning. Tänk på att glöd kan vara varm under en längre tid trots att elden har slocknat. Använd vatten för att släcka elden eller täck över med till exempel jord. Några timmar efter att du anser att elden är släckt är det bra om du kan besöka platsen igen för att säkerställa att elden fortfarande är helt släckt.

Bra YouTube videos från MSB: