Brandfarliga och explosiva varor i hemmet

Brandfarliga och explosiva varor kan vara en stor risk i hemmet om de inte förvaras på rätt sätt. Även om du hanterar en liten mängd brandfarlig vara i din hemmiljö är det viktigt att förvara på ett säkert sätt.

Mer information

Vi har samlat information om vad som gäller om du bor i flerfamiljshus, villa, radhus eller fritidshus. Länk: Förvaring av brandfarlig vara - Räddningstjänsten Mälardalen (rtmd.se) Länk till annan webbplats.

Faktablad från MSB

Ladda gärna ner faktabladen i PDF-format nedan från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB):