Brandskydd på fritiden

Nedan finns information om brandskydd i:

 • camping
 • evenemangssäkerhet
 • fritidshus
 • båt
 • gästhamn.

Camping

För att uppleva den svenska sommaren är husvagn, husbil och tält några fantastiska alternativ men trots att du är på semester så tar inte elden semester. Därför är det viktig att tänka på brandskyddet även när ditt hem är portabelt.

Avstånd mellan två campingenheter

Det rekommenderade avståndet mellan två campingenheter är fyra meter och mellan två tält är det tre meter. Står de för nära varandra så är risken överhängande att branden sprider sig på campingen. Tänk på att du inte bara har ansvar över din egen säkerhet utan också andras.

Släckutrustning

En brandvarnare är mycket nödvändig i en husvagn eller husbil. Likaså är en pulversläckare och brandfilt väldigt bra att ha med sig.

Elektriskt utrustning

Se över din elektriska utrustning och kontrollera att den är i säkert skick. Ta med en egen jordfelsbrytare om anslutningsuttagen på campingplatsen är äldre än 1992. Anslutningsledningarna mellan husvagn och elstolpe bör inte överstiga tjugofem meter. Om du istället använder levande ljus så var försiktig. Det finns mycket brännbart i en husvagn.

Hantering av gasol

Det finns många risker med gasol så se till att du och de som använder den har god kunskap om hanteringen. Gasol är inte giftigt utan bara mycket brandfarligt. Se till att gasolen inte läcker och provtryck gärna utrustningen en gång per år. Den kan även trycka undan syret i luften vilket kan leda till kvävning. Därför bör husvagnen ha god ventilation där gasolen försvaras. Gasflaskor får aldrig ligga ner för då fungerar inte deras säkerhetsventil. Det den gör är att den släpper ut gasen så att inte flaskan exploderar.

Tips om du ska grilla!

Grilla aldrig i tält, förtält eller hustält. Glödande kol ger ifrån sig giftig men luktlös kolmonoxid och det har hänt att människor i tält har kvävts i sömnen. Brandförloppet går väldigt fort när tältduken tagit eld. Så om du sover i tält, ha alltid med dig en kniv in i tältet om något skulle hända och för dig som grillar, förvara tändvätska minst tre meter från grillen samt placera använt kol på avsedd plats då kol kan behålla värme och glöd i upp till tre dygn.

Evenemangssäkerhet

Nedan kan du läsa våra tips om hur du ska agera om du befinner dig i offenliga lokaler.

Ta alltid larm på allvar

Larmen i offentliga lokaler kan låta på lite olika sätt, antingen tjut som brandvarnaren hemma, en röst som säger att man ska utrymma eller ett ljud av en ringklocka. Ta alltid dessa larm på allvar och utrym lokalen via närmsta utgång.

Behåll lugnet

Kom ihåg att behålla lugnet och inte drabbas av panik. Bege dig lugnt mot närmsta utgång och hjälp de som inte kan ta sig själva till utgången förutsatt att du inte försätter dig i fara. Om lokalen blir rökfylld så kryp längs golvet; den varma röken stiger till taket och längs golvet finns i regel frisk luft under en längre tid.

Hitta den gröna skylten

De gröna skyltarna med vita symboler markerar utrymningsvägar och ser likadana ut i hela EU. När du kommer till en ny lokal så ha för vana att hitta dessa skyltar så att du vet vart du ska om det skulle hända något. Ta även tid för att studera utrymningsplanen för att se utrymningsvägar, släckutrustning och eventuell uppsamlingsplats.

Utrymningsskylt som lyser. Den är grön och vit. Den visar en stor pil och en person som springer mot utgång.

Fritidshus

Se till att se över elen, skaffa brandsläckare, brandfilt och brandvarnare samt testa brandvarnaren. Var försiktig med levande ljus och kom ihåg att släcka när du lämnar rummet. Om du eldar inomhus i en kamin, eldstad eller kakelugn så ska skorstenen vara sotad och kontrollerad. Kolla även upp hur du ska elda i just din eldstad för att minska mängden sot och därmed minska risken för en skorstensbrand. Fritidshus ligger ofta utanför tätbebyggda orter och då tar det längre tid för räddningstjänsten att komma.

I båten

Trots att båten befinner sig i vatten så kan även den börja brinna. Därför är det viktigt att både du och dina medpassagerare vet vad ni ska göra om det börjar brinna ombord. Viktigt att placera mobilen i ett vattentätt fodral för att kunna larma 112 vid behov.

Bra brandskydd

En brandvarnare är precis lika funktionsduglig på land som den är på vatten. Se därför till att du har en fungerande brandvarnare innan du ger dig ut på sjön och komplettera gärna med en brandfilt och en pulversläckare. Pulvret kan dock klumpa sig på grund av båtens vibrationer så ha därför som vana att ta loss den och vända på den några gånger då och då.

Brandrisk

Precis som i hemmet är matlagningsplatsen en brandrisk. Vid användning av sprit eller fotogenkök är oftast risken som störst vid påfyllning av bränsle eftersom lågan är svårupptäckt. För gasolspisar och gasolvärmare är det läckage som är den största faran. Båtens rörelser kan få skarvar och anslutningar att läcka. Se därför till att aldrig förvara dessa saker i motorrum eller andra brandriskområden. En gasvarnare är ett smart sätt att upptäckta läckage på. Använd aldrig kolgrill i en båt.

Om olyckan är framme och en brand uppstår, om möjligt, försök att släcka branden innan du lämnar båten. Tänk på att gasbehållare såsom gasolflaskor, sprayflaskor och tryckkärl kan explodera i värsta fall. Använd brandsläckaren för att släcka branden och därefter ser du till att 112 är larmat. Alla som sedan överger båten bör ha flytväst. Om du hinner innan du lämnar båten så:

 • Stanna motorn och styr fören mot vinden.
 • Stäng bränslekranen och vrid av gasolen på huvudkranen.
 • Stäng av huvudströmmen.

Första hjälpen-kit

Vi rekommenderar en första hjälpen-kit som som flyter på vattenytan och är vattentät.

I gästhamnar

När man är ute med båten så behöver man förr eller senare stanna i någon hamn för att tanka. En vanlig orsak till båtbränder är att bränsle förångas och antänds av en låga eller gnista. Det gör att du vid exempelvis tankning måste vara extra uppmärksam på vad som händer.

Tips och råd:

 • Kontrollera slangar, rörledningar, bränslekoppling och gasolutrustning regelbundet.
 • Stäng av motorn vid tankning och ventilera motorrummet ordentligt innan du startar igen. Kontrollera att fläkten i motorrummet fungerar som den ska.
 • Se till att ingen befinner sig i ruffen vid tankning.
 • Rök inte när du tankar.
 • Ställ lösa tankar på bryggan vid tankning för att undvika att ångorna från bensinen kommer i båten.
 • Torka upp bränsle- och oljespill under motorn. Diesel- och motorolja kan antändas tillsammans med andra material som fungerar som veke.
 • Stäng av huvudströmmen när båten inte används.
 • Bränsletanken ska tåla skakningar, oxidering och stötar utan risk för läckage. Se därför till att bränsleslangar och rör har en viss rörelsemån eftersom båten lever sitt eget liv vid sjögång.