Automatisk brandlarm

Nedan finns information till automatlarmskunder inom Räddningstjänsten Mälardalens geografiska område om den digitala nyckelhanteringen Smart passage. Vi går över helt till digitala nycklar och smart passage vid årsskiftet 2023/24. Längre ner på sidan hittar du information om taxor för 2023.

SOS Alarm har tillsammans med räddningstjänster över hela landet tagit fram en digital inpasseringstjänst kallad Smart passage. Smart passage syftar till smidigare nyckelhantering och förenklad inpassering vid automatlarm. RTMD har valt att ansluta sig i syfte att öka säkerheten för kunden.

Smart Passage ersätter manuell hantering av fysiska nycklar med ett smart system för fjärrstyrd digital och behovsstyrd inpassering. Vid ett automatlarm i ett objekt med Smart passage delar SOS Alarm ut behörighet till den utryckande räddningstjänsten. Detta innebär att räddningstjänsten kan komma in utan att behöva fysiska fastighetsnycklar. Behörigheten är temporär och avslutas när ärendet är avslutat.

Anslutning

Alla automatlarmskunder har möjlighet att kunna ansluta sig till smartpassage. Vi kommer att påbörja arbetet i Västerås, därefter kommer övriga medlemskommuner erbjudas att anslutas. För mer detaljerad information om vad detta innebär för er som automatlarmskund se följande länk: Smart passage - SOS ALARM (sosalarm.se) Länk till annan webbplats.

Vi svarar på dina frågor!

Kontakta Räddningstjänsten Mälardalen vid frågor om obefogade larm:

E-post : info@rtmd.se
Telefon: 010-179 82 00

Kontakta SOS Alarm vid frågor om tillräde och anslutning: Kontakt och support - SOS ALARM Länk till annan webbplats.

Taxor 2023

 Nedan finner du taxorna för automatlarm för Räddningstjänsten Mälardalen 2023.

  • Nyanslutningsavgift*: 6407 kr
  • Extra besöksavgift då kund ej fullgjort sina åtaganden: 1659 kr/besök
  • Årsavgift: 6007 kr/år
  • Åtgärdsavgift/Teknisk service vid "onödig larmsignal": 9000 kr/larm

    *en rörlig timtaxa kan tillkomma vid tidskrävande ärenden.

Vid övriga frågor är ni välkomna att kontakta:

Räddningstjänsten Mälardalen: info@rtmd.se eller 010-179 82 00

SOS Alarm Sverige AB, kundcenter: kundcenter@sosalarm.se eller 0771-505 100