Brandingenjör Sanna

Sanna jobbar som brandingenjör på vår förbyggandeavdelning och har hand om frågor som rör tillstånd för brandfarlig vara, tillsyner och remissutlåtande för byggärenden. Sedan några veckor tillbaka åker hon även i funktionen som regional insatsledare (RIL).

Vad innebär det att åka som funktionen regional insatsledare (RIL)?
- Regional insatsledare är det högsta yttre befälet i räddningsledningsverksamheten och axlar rollen som räddningsledare vid större och mer komplexa händelser, berättar Sanna.

Vad fick dig att söka till Räddningstjänsten Mälardalen?
- Varierande arbetsuppgifter, trevliga kollegor och ett bra läge gjorde att Västerås och Räddningstjänsten Mälardalen lockade, berättar Sanna.