HR Specialist Arbetsmiljö - intervju

Skapad 2022-05-30

Nedan kan du läsa en intervju med vår HR Specialist Arbetsmiljö, Christhine Karlsson (bilden nedan).

Christhine Karlsson

Du är HR specialist Arbetsmiljö på den administrativa avdelningen. Berätta, vilka är dina huvudsakliga arbetsuppgifter på Räddningstjänsten Mälardalen?

– Uppdraget och rollen innebär att jag arbetar övergripande med HR och arbetsmiljöfrågor i hela förbundet. Jag stöttar i första hand chefer och ledning så att de arbetar på ett bra och utvecklande sätt som leder till en bättre arbetsmiljö för alla.

Låter spännande! Vad gillar du bäst med dina arbetsuppgifter?

– Jag gillar mötet med människor; jag lär känna de, deras vardag och variationen av strategiska och operativa uppgifter som finns i mitt jobb. Det viktigaste är att vi ska trivas på jobbet, att det känns meningsfullt och utvecklande, att man söker sig hit och vill stanna kvar i Räddningstjänsten Mälardalen.

Vad är mest utmanade i ditt arbete?

– Utmaningen i jobbet är att vi arbetar med arbetsmiljöfrågorna på ett systematiskt, enkelt och roligt sätt. Att vi tar ett steg i taget tills vi kommer fram.

Vad är aktuellt just nu inom HR och arbetsmiljö? Privat?

– Aktuellt just nu är resultat och åtgärder gällande OSA enkäten. Det är fortsatt fokus på bemötande och inkludering på jobbet där bland annat ”Månadens bemötandefråga” sätts upp på varje brandstation för att påminna om ett positivt bemötande. För egen del närmar sig semestern i husbilen, avslutar Christhine.