Företag och organisationer

Alla företag och organisationer har ansvar för att skapa och upprätthålla en god brandsäkerhet i sina verksamheter. De lagar som bland annat reglerar detta ansvar är Lag om skydd mot olyckor avseende brandsäkerhet (LSO) samt lagen om brandfarliga och explosiva varor (LBE).

Du som ansvarar för en verksamhet ansvarar även för att man ska kunna röra sig i dina lokaler på ett tryggt sätt. För att du som bedriver verksamhet ska kunna ta ditt ansvar krävs någon form av systematiskt brandskyddsarbete (SBA), det vill säga ett planerat sätt att se till att det egna brandskyddet fungerar. Har du frågor kring detta? Kontakta oss! Länk till våra kontaktuppgifter: Kontakt - Räddningstjänsten Mälardalen (rtmd.se) Länk till annan webbplats.