Brand vid olyckor

Nedan finns information om hur du ska agera om det skulle börja brinna i dina saker hemma. Även om du lyckats släcka branden själv, tveka inte att larma 112. Ofta är en kontroll av brandplatsen nödvändig.

Brand i möbler eller gardiner – kväv branden med en brandfilt!

Om det börjat brinna i en soffa eller ett bord är brandfilten ett bra hjälpmedel. Är branden mera omfattande kan du använda handbrandsläckaren. En brand i en gardin upplevs som stor, men blir mindre och mer lätthanterlig om du drar ner den på golvet. Släck den med brandfilten eller vatten.

Brand i kläder

Om det brinner i någons kläder gäller det att handla snabbt.

 • Lägg snabbt ner personen på marken.
 • Kväv branden med en brandfilt eller vad som finns tillhands.
 • Lägg på brandfilten från huvudet och neråt så att lågorna inte slår upp mot personens ansikte.

Om det brinner i dina egna kläder bör du slänga dig ner på marken, rulla runt och skydda ansiktet.

Så släcker du brand på spisen

De flesta bränder i bostaden startar på spisen i samband med matlagning. Ta alltid för vana att kontrollera att spisen är avstängd och kom ihåg att inte lägga saker på den. Om du upptäcker att kastrullens innehåll har börjat brinna släcker du snabbast genom att lägga på locket. Släck aldrig en brand på spisen med vatten; brinnande fett riskerar att slungas omkring på ett explosionsartat sätt. Om branden på spisen är mera omfattande är brandfilten ett bra hjälpmedel. Om branden redan spridit sig upp till köksfläkten måste du använda brandsläckaren. Läs mer om olika typer av släckutrustning på följande länk: släckutrustning (rtmd.se)

Elektronik i hemmet

Bränder kan uppstå i batteri- och eldrivna produkter. När det gäller laddare till mobiltelefoner har det visat sig att det kan uppstå överhettning i USB-laddaren. Även de moderna litiumjonbatterierna har visat sig kunna bli ostabila vid olika driftlägen. Då kan det uppstå en termisk effekt som gör att battericellerna exploderar eller börja brinna.

Så undviker du brand i laddare

 • Använd originalladdare och CE-märkta produkter.
 • Ladda på hårt underlag, inte i sängen eller soffan.
 • Se till att laddaren och sladden är hela. Kassera produkten så fort den går sönder!
 • Dra ut kontakten när du laddat klart.
 • Ha en fungerande brandvarnare.

Om möjligt, undvik att ladda på natten. Ladda under uppsikt.

Så undviker du elbränder

 • Använd CE-märkta produkter och rätt laddare. Bara för att laddningskabeln passar betyder det inte att den är säker att använda.
 • Mobiltelefoner och airboards bör laddas när du är vaken och närvarande. Lägg dem på hårda underlag, långt ifrån brandfarliga material.
 • Använd jordfelsbrytare, och byt trasiga vägguttag, kontakter och sladdar omgående. Om säkringarna går sönder ofta, kontakta en elektriker.
 • Dra ut stickkontakten till kaffebryggare och brödrost när de inte används, eller använd en timer.

  Vid elbrand ska du dra ut kontakten innan du släcker. Använd helst pulversläckare för att minimera risken för stötar.