Utbildning

Räddningstjänsten Mälardalen genomför brandskyddsutbildning och fortbildning samt HLR-utbildning till förbundets medlemmar. Utbildningar och kurser genomförs efter verksamheternas behov.

Utbildningar och kurser

Vi erbjuder:

 • Praktisk släckutbildning.
 • HLR barn.
 • HLR vuxen.
 • Brandskyddsombud/kontrollant.
 • Brandskyddsansvarig.

Kursinnehåll

Praktiskt släckutbildning

 • Genomgång av släckmedel (pulver, skum, kolsyra/koldioxid) och handhavande vid släckning med handbrandsläckare.
 • Släckning av brand i gasolfat.
 • Genomgång av brandfilt och handhavande av brandfilt.
 • Släckning av brand på docka.

HLR barn/vuxen

 • Kontroll av livstecken.
 • Larma.
 • Utföra HLR, hjärt- och lungräddning.
 • Lägga en person i stabilt sidoläge.
 • Att ingripa vid ett hjärtstopp, andningsstopp och medvetslöshet.
 • Utbildningen kompletteras med förevisning av hjärtstartare (defibrillator).
 • Första hjälpen/förband.

Efter slutförd HLR-utbildning ska deltagare kunna konstatera andnings- och hjärtstopp samt korrekt kunna genomföra hjärt- och lugnräddning och alarmering.

Brandskyddsombud/kontrollant, brandskyddsansvarig

 • Lagar och regler.
 • Styrdokument.
 • Brandskyddspolicy.
 • Organisation och ansvarsfördelning.
 • SBA (planer, utföra, följa upp).
 • Västerås stads digitala systematiska brandskyddsarbete (ingående delar).
 • Byggnadstekniskt brandskydd (krav om brandceller, utrymningsvägar, släckutrustning, brandlarm larmlagring, automatiska brandlarm, med flera.).
 • Underhåll och kontroll.
 • Brandorsaker (riskbeteende, riskinventering, förebyggande åtgärder, aktuella fall, brandskyddsregler).
 • Särskilda risker (brandfarlig vara, syrgas, heta arbeten).
 • Brandförlopp (brand- och rökgasspridning, övertändning).
 • Nödlägesberedskap (mänskligt beteende vid brand, akut situationshantering vid brand/utrymning, funktionshinder vid utrymning, utrymningshjälpmedel).
 • Uppföljning, utbildning.

Mejla oss för en mer detaljerad kursinnehåll och om du har övriga frågor: utbildning@rtmd.se

Pris och tidsåtgång

 • Praktisk släckutbildning (max 20 deltagare) 1-1,5 timme - 6 000 kr
 • Hjärt- och lungräddning (max 14 deltagare) 2-2,5 timmar - 4 940 kr
 • Brandskyddsombud (max 20 deltagare) 3,5 timmar - 7 670 kr
 • Brandskyddsansvarig (max 20 deltagare) 4+4 timmar - 17 060 kr

  Detta enligt 2022 års prisnivå, detta uppräknas enligt prisindex för kommunal verksamhet (PKV) från och med 1 januari.

Anmälan till kurs

Nedan finns en länk till Räddningstjänsten Mälardalens kursbokningssid. Du måste mejla oss först för att få åtkomst: utbildning@rtmd.se Direktlänk: Kursbokning - Startsida (sharepoint.com) Länk till annan webbplats.