Elda säkert i braskaminer

Att elda i en braskamin kan skapa en mysig atmosfär och värma ditt hem. Det är dock viktigt att göra detta på rätt sätt för att minimera riskerna för brand och för att inte skada miljön.

Elda rätt i braskamin

  • Följ alltid eldningsinstruktionerna för just din eldstad.
  • Använd torr ved.
  • Elda max 3 kilo ved per timme, annars riskerar du överhettning. (En tumregel om din eldningsinstruktion saknas).
  • Låt kaminen svalna lika länge som du eldat i den.
  • Förvara askan i ett icke brännbart kärl med tättslutande lock.

Kontrollera din kamin

Om du har en eldstad ska den sotas och kontrolleras regelbundet. Hur ofta beror på hur mycket den används. Fråga sotaren eller brandskyddskontrollanten. Om din kamin (eldstad) inte är brandskyddskontrollerad i enlighet med föreskrifternas intervall, är det mycket viktigt att den blir det, innan du börjar elda i den.

Elda inte för hårt

Använd ved med måtta och var uppmärksam på eldningstiden för att undvika överhettning och brandrisk i skorstenen. För en säker eldning, begränsa mängden ved till högst tre kilo per timme. Efter eldningen, ge kaminen tid att svalna - lika länge som du har eldat. Om du har eldat i fyra timmar, låt då kaminen vila i fyra timmar. Kom ihåg att kaminen främst är avsedd för att värma upp det rum där den står, och inte hela bostaden.

För att eldningen ska vara effektiv och säker, använd alltid torr ved. Om du använder tändhjälpmedel som tändvätska, tändgelé eller tändkuber, är det viktigt att du noggrant följer instruktionerna på produkten. Undvik att använda bensin, etanol, metanol, T-sprit eller annat bränsle som inte är avsett för just din kamin.

Aska kan behålla glödande rester i flera dagar, även om den verkar vara kall. Därför ska du alltid tömma askan och eventuella sotrester i ett metallkärl med tättslutande lock. Placera kärlet på ett säkert, icke brännbart underlag. Denna försiktighetsåtgärd minskar risken för oönskad brand.

Sota din skorsten

Sota regelbundet, annars finns det risk för sot- eller skorstensbrand. Beroende på hur mycket du eldar ska du sota med olika intervaller. Intervallerna bestäms av respektive kommun. Kontakta din kommun eller sotare om du är osäker på vad som gäller.

Skorstenslösa kaminer

Med skorstenslösa kaminer ges möjlighet att ha en öppen spis utan att behöva en skorsten. Bränslet är vanligtvis en brandfarlig vätska. Kaminerna ska vara rätt monterade och användas på ett ansvarsfullt sätt. Elda bara med det bränsle kaminen är avsedd och provad för.