Brandskydd i radhus

Runt om i Sverige har det genom åren inträffat svåra radhusbränder med stora konsekvenser, främst i form av stora skador på egendom. Hur kunde dessa bränder få så stora konsekvenser?

Det har visat sig att bränderna kunnat sprida sig okontrollerat på vinden och vidare till de olika bostäderna, vilket medfört totalskador i hela radhuslängan. Det har i flera av dessa fall visat sig finnas brister i det byggnadstekniska brandskyddet, vilket medfört ett snabbt brandförlopp. Detta har i sin tur försvårat räddningstjänstens arbete vid en insats.

Frågor och svar om brandskydd i radhus

Tryck på uppspelningsknappen nedan för att lyssna på Elin Bergroth som svarar på följande frågor:

  1. Varför sprider sig branden snabbt i radhuslängor? (00:02)
  2. Hur vet jag om det finns brandcellsgränser på vinden? (00:42)
  3. Hur kan jag minska brandrisken? (00:24)

Därför är det ett problem!

Börjar det brinna i ett radhus kan brister i det byggnadstekniska brandskyddet innebära att branden snabbt sprider sig inom radhuslängan. Grundkravet i svensk bygglagstiftning är att en brand inte ska sprida sig vidare till intilliggande bostad/lägenhet inom 60 minuter. I många radhus är problemet att de så kallade brandcellsgränserna mellan lägenheterna är försvagade eller obefintlig på vinden.

Är din vind en egen brandcell?

Är vinden inte uppdelad i sektioner utgör hela vinden en och samma brandcell. Även om vinden är uppdelad i sektioner kan otätheter medföra att brandcellsgränserna inte är intakta. Otäta sektioneringar uppstår ofta på grund av att det är otätt mellan vägg och yttertak. Detta kan uppstå redan vid byggskedet på grund av konstruktions- och projekteringsfel. Otätheter kan också uppstå när ventilationskanaler eller elkablar dras genom sektioneringarna på vinden utan att genomföringarna tätas på rätt sätt. På grund av detta förlorar brandcellsgränserna sin funktion och förmåga att begränsa branden. Detta innebär i sin tur att branden snabbt kan sprida sig till alla bostäder i huset via vinden. Är vindsbjälklaget utfört i betong kan branden dock begränsas till vinden och inte sprida sig nedåt till bostäderna.

Vad kan du göra?

Ansvaret för brandskyddet i en byggnad ligger, enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor, på fastighetsägaren. Du som fastighetsägare ska alltså se över brandskyddet i ditt radhus och åtgärda eventuella brister. RTMD rekommenderar er som fastighetsägare att se över hur brandcellsgränsen mellan era radhuslägenheter är utförd och om det finns några brister.

Brandvarnare räddar liv!

I varje radhuslägenhet ska det finnas brandvarnare för att möjliggöra en tidig detektion och varning om det börjar brinna. För att förbättra brandskyddet ytterligare i ditt radhus kan du installera brandvarnare på vinden som är sammankopplade med övriga brandvarnare i radhuset. På så sätt kan en brand som spridits till vinden snabbt upptäckas och de personer som befinner sig i radhuset blir varnade. Efter åtta till tio år är det dags att köpa en ny brandvarnare.

En brandvarnare som sätts upp i taket.