Eldningsförbud och skogen

Nedan kan du läsa frågor och svar om eldningsförbud i skogen.

Får jag såga eller arbeta med maskiner i skogen?

Förbudet gäller inte avverkning i skog. När det är så här torrt i marken rekommenderas du som arbetar i skogen att:

  • Ta med brandvakt.
  • Utföra arbetet på natten eller tidig morgon.
  • Byta till andra objekt.
  • Undvik att arbeta ensam.

Vad ska jag göra om jag upptäcker en skogsbrand?

Det kan bli en snabb och häftig spridning om en brand väl får fäste, så det är extra viktigt att bränderna upptäcks i tid. Om du upptäcker en brand, varna andra i närheten, flytta dig till en säker plats och larma 112. Fler tips:

  • Rädda - Rädda dig själv och de som är i fara.
  • Varna - Varna alla som hotas av branden.
  • Larma - Larma 112.
  • Släck - Släck branden om du tror att du klarar det utan att komma till skada.

Får skogsbolag köra med maskiner i skogen?

Ja. Skogsbolagen kan dock göra egna bedömningar och välja att inte använda maskiner i skogen.

Vad är markägarens ansvar för eftersläckning?

När en brand blossar upp i skog och mark kallas räddningstjänsten ut. Men när branden är under kontroll och övergår till en eftersläckningsfas lämnar räddningstjänsten vanligen över ansvaret till markägaren. Det är då markägarens ansvar att se till så att branden inte blossar upp igen. Markägaren är skyldig att eftersläcka och bevaka området tills det är släckt.

För eftersläckning kan eget material i form av pumpar, slangar, hackor, spadar och vattenkannor användas. Lämplig skyddsutrustning är kläder som inte innehåller syntetmaterial, hjälm, handskar och munskydd. Om räddningstjänsten har kapacitet kan markägaren få hyra material för eftersläckning. Huvudregeln för eftersläckning är att alla "rökar" (pågående glödbränder) ska vara släckta och därefter ska området bevakas under ytterligare 3 till 5 dygn.

Mer information om ansvar och eftersläckning kan du läsa på följande hemsida: Bränder och brandrisker - LRF Länk till annan webbplats.

Information om eldningsförbud i skog och mark hittar du på krisinformations hemsida: Eldningsförbud - Krisinformation.se Länk till annan webbplats.