Räddningsdykning inom RTMD

Varje dag, året runt, finns en dykgrupp stationerad i Västerås.

Vad är en räddningsdykare?

Räddningsdykare är en befattning inom räddningstjänsten som innehas av en brandman som får utföra vattendykning. För att få utföra räddningsdykning krävs en specialutbildning på 8 veckor. Det finns många regler som styr dykverksamheten:

 • Maximalt dykdjup är 40 meter.
 • Dykaren måste årligen klara läkarundersökning som är speciellt utformad för dykare.
 • I mångt och mycket följer räddningsdykningen den vanliga sportdykningen gällande djup och exponeringstider.
 • En räddningsdykare måste följa Arbetsmiljöverkets föreskrifter om dykeriarbete samt marinens ”Regler för Militär Sjöfart, säkerhetsinstruktioner för Dykeriverksamhet”.

Vad är en vattendykarenhet?

 • Bil 1260.
 • 2 st Vattendykare (Vd1 och Vd2).
 • 1 st Linskötare (Vds).
 • 1 st Vattendykarledare (VDL).
 • 1 st Chaufför.

Vilken utrustning krävs?

 • 2 stycken luft från ytan aggregat utrustad med radiokommunikation mellan dykare och dykarskötare.
 • Torrdräkt, underställ, handskar, fenor, kniv, djupmätare.
 • Dykledarväska med tidtagarur.
 • Sjukvårdsväska med syrgas.
 • Dykflagga A.

Vad kan vi utföra?

Räddningsdykarorganisationen inom RTMD kan genomföra snabba och oplanerade dyk i okända vatten, med bibehållen hög säkerhet, till maximalt 40 meters djup. Några exempel på uppdrag:

 • Personer som gått igenom isen.
 • Fordon och båtar som sjunkit.
 • Drunkningsolyckor.
 • Vi genomför även eftersök av personer på Polisens begäran.

Övningar

En räddningsdykare ska öva minst tio gånger per år. Av dessa övningar finns fyra fasta övningar som ska utföras varje år:

 1. Isdyk
 2. Haveri
 3. Djupdyk
 4. Larmdyk

ROV - Remotely operated underwater vehicle

Inom RTMD finns en dykrobot som kan användas för att snabbt kunna lokalisera till exempel en saknad person. Då våra vatten inte erbjuder någon sikt för dykaren kan insatstiden, med hjälp av roboten, förkortas. Via en dator som är kopplad till dykroboten får ROV-piloten fram en sonarbild över botten. ROV-piloten kan assistera dykorganisationen genom att guida räddningsdykaren rätt.

Brandman står på isen vid en vak med flytväst och en liten maskin på hjul med handtag.