Tillgänglighetsredogörelse för vår webbplats

Räddningstjänsten Mälardalen (RTMD) står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda vår webbplats. Nedanstående text beskriver hur rtmd.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från webbplatsen som inte är tillgängligt för dig kan du meddela oss genom att:

• Skicka e-post till vår Myndighetsbrevlåda info@rtmd.se
• Ringa 010-179 82 00

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar ditt påpekande om bristande webbtillgänglighet eller din begäran om tillgängliggörande av innehåll kan du anmäla till Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Otillgängliga delar beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt

Dokument

  • Dokument är inte tillgängliga. Det finns problem med läsordning och taggning. I våra Word-dokument och PDF-filer kan bilder och symboler sakna eller ha felaktiga textalternativ.

Hur vi testat webbplatsen

WCAG Networks Länk till annan webbplats. testar webbplatsen årligen med hjälpmedel. Den senaste tillgänglighetsanalys gjordes den 20 november 2022.