Nya rutiner för tillträde till våra lokaler!

Vallby brandstation i Västerås har efter ansökan och beslut av Länsstyrelsen Västmanland beslutats bli skyddsobjekt i enlighet med skyddslag (2010:305). Skyddsobjektsbeslutet innebär tillträdesförbud för obehöriga samt avbildningsförbud i vissa lokaler och under vissa förutsättningar.

I samband med att skyddsobjektet tas i drift kommer även en rad säkerhetstekniska åtgärder driftsättas, till exempel ett nytt yttre fysiskt skydd kring anläggningen. Detta medför nya rutiner för tillträde till brandstationen. Mer information om vad detta innebär kan du läsa nedan.

  • Stationen kommer fortfarande vara öppen och kan ta emot både enskilda besök och större studiebesök etc., men det krävs nu en föranmälan och registrering i besökssystemet. Ni kommer också att få visa en giltig legitimation innan ni tillåts komma in i lokalerna. Barn under 16 år är undantagna från legitimationskravet förutsatt att denne har en utpekad handledare (kan vara en lärare, förälder etc.) som följer personen under besöket. Detta på grund av de risker som finns på en brandstation, till exempel risk för påkörning.
  • Om du är entreprenör och ska utföra ett jobb inne på stationen behöver detta planeras i förväg. Din kontaktperson på RTMD hjälper dig med detta. Akutjobb kan fortfarande göras, men då krävs inskrivning när du kommer på plats. Även här gäller krav på legitimation.
  • Om du är här ofta och utför ett jobb kan du få ett eget begränsat eller obegränsat tillträde. För det krävs en säkerhetsprövning som görs av din arbetsgivare, och inplacering i säkerhetsklass vilket görs av oss. Är du egenföretagare eller ett fåmansföretag kan vi hjälpa till med säkerhetsprövningen. För mer information kring detta, maila sakerhet@rtmd.se eller prata med din kontaktperson. OBS: En säkerhetsprövning med inplacering i säkerhetsklass har en handläggningstid på cirka 4 veckor.
  • Om du endast har ett behov av tillträde till utomhusområdet för exempelvis snöröjning eller transport av gods etc. så kan ni erhålla tillträde till endast dessa områden. För det krävs inte någon säkerhetsprövning. Prata med din kontaktperson eller mejla till sakerhet@rtmd.se.

Läs vidare om detta på vår webbplats, direktlänk: Skydd och säkerhet (för besökare) - Räddningstjänsten Mälardalen (rtmd.se) Länk till annan webbplats.

Välkommen till en trygg och säker räddningstjänst!