Inställt: Öppet hus

Säkerhetspolisen har meddelat att säkerhetsläget i Sverige har kraftigt försämrats. Det finns idag inget hot riktat mot räddningstjänsten men beslut har tagits att ställa in höstens öppna hus i Västerås och Köping.

Räddningstjänsten Mälardalen kommer trots läget att fortsätta på olika sätt visa upp verksamheten, informera och delta på aktiviteter som sker ute i kommunerna om vårt deltagande fungerar för verksamheten och att det kan ske på ett säkert och bra sätt. Håll dig uppdaterad om vart vi kommer vara på plats genom att följa oss på våra sociala medier.