Frågor och svar - eldning utomhus

Under vissa perioder då det är extremt torrt ute i skog och mark kan räddningstjänsten utfärda ett eldningsförbud. När du får elda inom tätorterna är reglerat i respektive kommuns lokala föreskrifter. Kolla på din kommuns hemsida vad som gäller för dig. Nedan kan du läsa våra svar på era frågor om att elda säkert utomhus.

Frågor och svar

Vilken utrustning krävs vid eldning?

Du ska alltid ha minst en inkopplad slang med vatten för att kunna släcka om något oförutsett inträffar. Ha en brandsläcka nära tillhands.

Får man grilla på balkongen?

Ur brandsynpunkt får du grilla på balkongen. Stor försiktighet och hänsynstagande skall råda. Fastighetsägaren kan ha strängare regler om vad som gäller på grund av till exempel ordnings- och miljöskäl. Räddningstjänsten kan inte heller förbjuda rökning på balkonger då detta är en ordnings- och miljöfråga och kan regleras av fastighetsägaren.

Vad gäller för eldning/grillning i skogen?

Ta reda på brandrisken och kontrollera om det råder eldningsförbud. Finns ingen iordningställd grillplats ska normalt markägaren kontaktas först. Om du eldar ska elden vara ordentligt släckt innan man lämnar den.

På följande länk finns mer information om vad som gäller vid grillning: Eldningsförbud och grillning - Räddningstjänsten Mälardalen (rtmd.se) Länk till annan webbplats.

Väderförutsättningar - när ska jag undvika att elda?

Råder det kraftig vind bör du inte elda utomhus. Dessutom kan det vara torrt i skog och mark. Innan du eldar måste du kontrollera om det råder eldningsförbud i kommunen.

Ta reda på brandrisken

Det kan vara hög brandrisk även om inget eldningsförbud är utfärdat; var extra försiktig om du ska elda i skog och mark. Håll koll på brandrisken med hjälp av SMHI:s brandriskprognos Länk till annan webbplats. eller appen Brandrisk Ute Länk till annan webbplats..

När du eldar

Lämna aldrig elden obevakad. Se till att ha släckredskap framme. Gärna en trädgårdsslang som är tillräckligt lång. Den ska räcka förbi eldningsplatsen för att kunna släcka om elden sprider sig. Var särskilt noga med vindriktningen.

Ett bra sätt att elda är att elda i en plåttunna med hål för tilluft i botten. Var försiktig med att elda stora mängder. Dela gärna upp det du ska elda och fyll på vartefter. Ha alltid en telefon i närheten så att du kan larma 112 om det skulle behövas.

Efter eldning

Se till att elden är ordentligt släckt när du har eldat klart. Kratta ut glöden och vattna rejält runtomkring. Efterkontrollera några timmar efter att du släckt för att förvissa dig om att inte elden återantänder. Vattna vid behov.