Brandfarlig och explosivt i hemmet

Brandfarliga och explosiva varor kan vara en stor risk i hemmet om de inte förvaras på rätt sätt. Även om du hanterar en liten mängd brandfarliga varor i din hemmiljö är det viktigt att de förvaras på ett säkert sätt.

På nedanstående länk har vi samlat information om vad som gäller om du bor i flerfamiljshus, villa, radhus eller fritidshus. Länk: Förvaring och brandfarlig vara - Räddningstjänsten Mälardalen (rtmd.se) Länk till annan webbplats.

Faktablad

Ladda gärna ner faktabladen i PDF-format nedan från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB):