SEVESO

Informationen för dig som bor eller arbetar i närheten av en anläggning som innebär risker för sin omgivning.

Kraftvärmeverket

Vad är SEVESO-lagen?

Den 1 juni 2015 började ett nytt EU-direktiv att gälla i Sverige. Direktivet har införts genom Lagen om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor (1999:381), även kallad Sevesolagstiftningen.

I korthet berör lagen alla verksamheter som har tillräckligt mycket av ett ämne som är tillräckligt farligt. Vilka ämnen som ingår i regelverket finns förtecknade i en bilaga till förordningen (SFS 2015:236).

Planer för räddningsinsatser i Västerås

Farlig verksamhet och risker i våra medlemskommuner

Köpings kommun
Farlig verksamhet nära dig (Seveso), (koping.se) Länk till annan webbplats.

Arboga kommun
Allvarlig kemikalieolycka, (arboga.se) Länk till annan webbplats.

Hallstahammars kommun
Farlig verksamhet - Sevesoanläggningar, (hallstahammar.se) Länk till annan webbplats.

Surahammars kommun
Risk och sårbarhet, (surahammar.se) Länk till annan webbplats.

Västerås stad
Risker och sårbarheter i Västerås, (vasteras.se) Länk till annan webbplats.