Åtkomlighet för räddningstjänst

Uppställningsplatser bör utformas med hänsyn till Räddningstjänsten Mälardalens stegutrustning. Dessa platser är användbara när räddningstjänsten behöver alternativa utrymningsvägar via fönster, balkonger eller för att möjliggöra tillträde till byggnadens vind.

Senast uppdaterad: