Laddning av elfordon

Elfordon blir allt vanligare, vilket ökar behovet av att förstå hur bränder uppstår och vilka utmaningar som finns.

El- och hybridbilar

Elbilar blir allt vanligare, vilket ökar behovet av laddplatser i exempelvis garage. Det är viktigt att förstå hur bränder i elbilar kan uppstå och vilka utmaningar de innebär.

Orsaker till bränder

Studier av bland annat Brandforsk, visar att bränder i elbilar främst uppkommer vid kollisioner som skadar batterierna, inte under laddning i garage.

Utmaningar för räddningstjänsten

Om en elbil börjar brinna innebär batterierna, oftast litiumjonbatterier, nya typer av utmaningar för räddningstjänsten. Här är några viktiga faktorer att beakta:

  • Svårsläckta bränder: Bränder i elbilens batterier är svåra att släcka eftersom batterierna måste kylas ordentligt.
  • Svåråtkomliga batterier: Batterierna är ofta väl inkapslade och placerade på olika ställen beroende på bilmodell och tillverkare, vilket gör dem svåra att nå.
  • Långvarig kylning: Batterierna behöver kylas under lång tid för att förhindra återantändning, vilket leder till långa insatser vid brandbekämpning.

Råd och anvisningar om laddning av elfordon Pdf, 43 kB.

Elcyklar eller andra fordon med litiumjonbatteri

Elcyklar, truckar och andra fordon med litiumjonbatteri bör placeras i ett brandtekniskt avskilt utrymme med god ventilation till det fria eller i en byggnad separat från huvudbyggnaden. Dessa bör inte heller förvaras tillsammans med annat brännbart material.

Senast uppdaterad: