Tillfällig övernattning

Vid stora idrottsevenemang, läger eller liknande tillfällen uppstår ibland behovet av att övernatta i skolsalar och andra byggnader. Det är dock viktigt att komma ihåg att dessa byggnader inte är designade för övernattning, vilket innebär att vissa viktiga säkerhetsåtgärder kan saknas.

Om du vill arrangera en sådan övernattning ställs vissa krav på dig som arrangör. Om du ska arrangera en övernattning är det viktigt att du känner till att det är du som arrangör som bär det fulla ansvaret för övernattningen och är skyldig till att säkerhetsställa och eventuellt kompensera brandskyddet.

Anvisning - tillfällig övernattning Pdf, 331 kB.

Blankett för tillfällig övernattning

Räddningstjänsten vill få informationen om tillfälliga övernattningar. Blanketten för detta ska skickas till oss senast tre veckor innan övernattningen sker.

Blanketter

Senast uppdaterad: