Uppställningsplatser och vinterförvaring för fritidsbåtar

Fastighetesägare och nyttjanderättshavare av uppställningsplatser utom- och inomhus för fritidsbåtar, upp till tolv meter, uppmanas att följa räddningstjänstens rekommenadationer.

Senast uppdaterad: