Viktiga telefonnummer

Här är telefonnummer som är bra att känna till för att få hjälp och råd i olika situationer.

112 - nödsituationer

Nödnumret 112 ska du bara ringa vid akuta nödsituationer där man behöver omedelbar hjälp från ambulans, räddningstjänst, polis, flyg-, sjö-, fjällräddning, jourhavande präst eller giftinformation.

Ring endast 112 i nödsituationer. Om du har frågor som inte är brådskande, använd något av de telefonnummer som listas nedan.

114 14 - polisen vid icke-akuta händelser

Om du behöver prata med polisen och det inte är ett akut läge, kan du ringa 114 14. Det gäller situationer som att du upptäckt ett inbrott när du kommit hem, om du vill informera polisen om misstänkt drogförsäljning, eller om du helt enkelt har en fråga. Du kan nå dem när som helst, dygnet runt.

1177 - sjukvårdsupplysning

Om du behöver råd gällande sjukdomstillstånd som inte är akuta, eller om du behöver hjälp med att hitta rätt i vården kan du kontakta 1177. Du kan nå dem dygnet runt.

113 13 - information om olyckor och kriser

Om du behöver information om allvarliga händelser som stora trafikolyckor, om det finns risk att en brand sprider sig till ditt hus, eller under kriser som stora stormar, översvämningar eller sjukdomsutbrott, är detta numret du ska ringa.

116 000 - journummer för försvunna barn

Sverige har, som ett av EU:s medlemsländer, krav på att upprätthålla ett EU-gemensamt journummer för att anmäla försvunna barn. Journumret ska vara tillgängligt dygnet runt, året om, oavsett i vilket EU-land man befinner sig när en sådan händelse inträffar. På numret kan du dygnet runt:

  • anmäla om ditt barn försvinner
  • anmäla att du hittat ett barn som är anmält försvunnet
  • anmäla om du påträffar ett barn som är vilse eller som har kommit bort från sin familj
    söka information om ditt försvunna barn.

Observera att det i ärenden rörande anmälan om försvunnet eller upphittat barn går lika bra att ringa nödnumret 112. Med barn avses åldrarna 0-18 år.

Senast uppdaterad: