Brandfarliga varor i hemmet

Lär dig hur du säkert förvarar brandfarliga och explosiva varor i ditt hem för att minimera riskerna och skydda din familj

Brandfarlig och explosiva varor kan vara en stor risk i hemmet om de inte förvaras på rätt sätt. Exempel på sådana varor är tändvätska, bensin, lacknaft, lampolja, sprayburkar eller gasol.

Hur förvarar du varorna säkert?

Här är några grundläggande regler för säker förvaring av brandfarliga och explosiva varor i ditt hem:

  • Förvara dem på rätt sätt: Även om du bara hanterar en liten mängd brandfarlig vara i ditt hem, är det viktigt att förvara den på ett säkert sätt.
  • Följ lagringsgränserna: Generellt får ditt innehav inte vara större än hushållets behov eller egen förbrukning.
  • Använd lämpliga behållare: Förvara brandfarlig vätska i högst 10-liters behållare.
  • Förvara gasol säkert: I en lägenhet får de enskilda gasolflaskornas storlek vara som högst 5 liter (motsvarar 2 kg) och på ej inglasad balkong som högst 26 liter (motsvarar 11 kg = P11).

Vad behöver du tänka på?

  • Ingen förvaring på vind och källare: Ingen förvaring av brandfarlig vara är tillåten i vinds- eller källarförråd.
  • Förvaring i garage: I fristående gemensamma garage får man förvara sådant som direkt tillhör bilen som till exempel en uppsättning däck eller en reservdunk bensin.
  • Förvaring i bostaden: Om du inte kan styrka ditt behov, får ingen brandfarlig vara förvaras i bostaden.

Kom ihåg, säkerheten för dig och din familj är det viktigaste. Hantera alltid brandfarliga och explosiva varor med försiktighet och ansvar.

Senast uppdaterad: