Direktion

Vår politiska direktion är förbundets högsta beslutande organ och består av elva ledamöter och elva ersättare, med representanter från respektive medlemskommun.

Direktionen bestämmer vad vi ska göra. Vi som arbetar i förbundet bestämmer hur vi ska göra det. Direktionen träffas ungefär sex gånger per år. Då tas beslut i övergripande frågor och vi har möjlighet att delge politikerna viktig information.

Så utses direktionen

Räddningstjänsten Mälardalen är ett samarbete mellan kommunerna Arboga, Hallstahammar, Kungsör, Köping, Surahammar och Västerås

Vår direktion består av elva ledamöter och elva ersättare, med representanter från respektive medlemskommun.

Ledamöterna och deras ersättare väljs av medlemskommunernas fullmäktige för en mandatperiod, dvs. en period på fyra år. De partier som har hamnat i majoritet i respektive kommun leder förhandlingar med övriga partier om vilka politiker som ska sitta med. Ordförandeposten innehas av Västerås kommun. Posten som vice ordförande växlar mellan övriga medlemskommuner.

Ordinarie ledamöter

Ledamöter

Kommun

Anna Grön (S), ordförande

Västerås

Per Ågren (S), 1:e vice ordförande

Köping

Reijo Tarkka (V), 2:e vice ordförande

Hallstahammar

Jonathan Taki (C)

Västerås

Curt Åke Larsson (KD)

Västerås

Jörgen Andersson (M)

Västerås

Daniel Jonsson (SD)

Västerås

Maria Liljedahl (SD)

Köping

Göte Sandin (S)

Surahammar

Håkan Tomasson (M)

Arboga

Mikael Peterson (S)

Kungsör

Ersättare av ordinarie ledamöter

Ersättare

Kommun

Mikael Lindh (S)

Västerås

Denise Norström (S)

Västerås

Joel Hijstee (V)

Västerås

Catharina Piper (M)

Västerås

Ingmarie Bjurstedt (SD)

Västerås

Andreas Sjöberg (V)

Köping

David Sharp (M)

Köping

Christer Lindvall (M)

Surahammar

Stieg Andersson (M)

Hallstahammar

Per-Olov Lindqvist (S)

Arboga

Stellan Lund (M)

Kungsör

Beredningsutskottets sammansättning

Beredningsutskottets sammansättning

Kommun

Anna Grön (S), ordförande

Västerås

Per Ågren (S), 1:e vice ordförande

Köping

Reijo Tarkka (V), 2:e vice ordförande

Hallstahammar

Jörgen Andersson (M)

Västerås

 

Senast uppdaterad: