Vårt uppdrag, vision och värdegrund

Räddningstjänsten Mälardalen arbetar för att göra din vardag så säker och trygg som möjligt. Det gör vi genom att identifiera risker, förebygga olyckor och finnas nära dig.

Vårt uppdrag

Räddningstjänsten Mälardalen ska till sina medlemskommuner utifrån lag om skydd mot olycka (LSO) tillhandahålla en effektiv, utvecklad och väl fungerande räddningstjänst och förbyggande verksamhet i syfte att öka tryggheten.

Vår målbild

Räddningstjänsten Mälardalen ska bli och vara en utvecklas räddningstjänst, effektiv verksamhet och engagerad arbetsgivare. En räddningstjänst som kan hantera nuvarande och framtida utmaningar och risker.

Vår vision

En dynamisk räddningstjänst som står för trygghet, effektivitet och säkerhet!

Vår värdegrund

Förbundets värdegrund MOD (Människa, Omtanke, Delaktighetska prägla hela verksamheten och alla relationer såväl inom som utanför förbundet.

MOD symboliserar den inre styrka som finns hos varje medarbetare. Mod ger förmågan att pröva nya sätt, ifrågasätta invanda beteenden och skapar delaktighet i organisationen. En modig organisation tar ansvar, agerar professionellt och driver verksamheten framåt med kvalitet. Tillsammans skapar vi trygghet.

Människa

Vi ser och bemöter alla på ett respektfullt sätt, tar hänsyn till andras uppfattningar och förutsätter att alla agerar utifrån bästa förmåga och välvilja.

Omtanke

Vi tar ansvar för att bygga tillitsfulla relationer med dem vi möter och vi accepterar inte att någon blir trakasserad.

Delaktighet

Vi tar ansvar för att aktivt stötta och inkludera varandra i processer som tillsammans skapar värde. Vi utvecklar verksamheten positivt samt är transparenta med de beslut som fattas.

Senast uppdaterad: