Vår verksamhet

Räddningstjänsten Mälardalens arbetar för att människor som bor och vistas i förbundets medlemskommuner ska vara trygga och säkra. Det gör vi genom att förebygga och hantera olyckor och kriser.

Sex kommuner gick samman för en starkare räddningstjänst

Kommunfullmäktige i Arboga, Hallstahammar, Kungsör, Köping, Surahammar och Västerås beslutade under 2020 att de två befintliga räddningstjänstorganisationerna Mälardalens Brand och Räddningsförbund samt Västra Mälardalens Kommunalförbund (räddningstjänsten) skulle bilda ett gemensamt räddningstjänstförbund med start den 1 januari 2021. Ändamålet för kommunalförbundet är att upprätthålla en för medlemmarna gemensam organisation för förebyggande och räddningstjänst men också kunna avtala om andra uppgifter.

Förbundets uppbyggnad

Räddningstjänsten är en demokratiskt styrd organisation. Det innebär att förbundet är uppdelad i en styrande nivå och en förvaltande nivå. På den styrande nivån finns politikerna som tar beslut och har huvudansvaret för räddningstjänstens verksamheten. Den förvaltande nivån är förbundets anställda som gör verklighet av de politiska besluten.

Vår organisation

Bilden nedan visar hur vår organisation är uppbyggd. Alla avdelningar rapporterar till förbundsdirektören.

Avdelningar:

  • Administration
  • Förebyggande avdelningen
  • Räddningsavdelningen
  • Avdelningen för drift och teknik
  • Avdelningen för säkerhet och civil beredskap

Varje avdelning består av enheter eller personal som arbetar inom specifika områden.

Senast uppdaterad: