Viktigt meddelande till allmänheten (VMA)

VMA, Viktigt meddelande till allmänheten, är ett varningssystem som används vid olyckor, allvarliga händelser och störningar i viktiga samhällsfunktioner.

Du kan få VMA i flera olika kanaler:

 • via radio och tv
 • från Krisinformation.se via webb, app och i sociala medier
 • som notis i Sveriges Radios app SR Play eller via SOS Alarms app 112.

I vissa fall kan du bli varnad genom:

 • talmeddelande till fast telefoni inom det drabbade området
 • sms till din mobil om den används i det drabbade området.

Om du nås av ett VMA ska du följa de uppmaningar som ges. Följ också händelsen i Sveriges Radio P4 eller på Krisinformation.se. Ring 113 13 (SOS Alarms informationsnummer) om du har frågor eller vill veta mer.

Utomhusvarning med tyfoner (Hesa Fredrik)

Vanligtvis förmedlas VMA via radio och tv. Men vid riktigt allvarliga händelser används även utomhusvarningssystemet för viktigt meddelande, även kallat Hesa Fredrik. Utomhusvarningssystemet kan användas för beredskapslarm och flyglarm om Sverige skulle råka i krig. Utomhussignalerna testas var tredje månad. Signalen låter oavbrutet i sju sekunder, sedan följer fjorton sekunders tystnad. Signaltestet pågår under minst två minuter.

Hör du utomhusvarningssignalen ska du:

 • gå in
 • stänga fönster, dörrar och ventilation
 • lyssna på Sveriges Radio P4 för mer information om vad du ska göra.

Sveriges Radio är beredskapskanal med uppdrag att förmedla information från myndigheter under samhällsstörningar och kriser.

Utomhusvarningssystemet kan också användas för beredskapslarm och flyglarm om Sverige skulle råka i krig.

Till dig som bor utanför tätort

Hesa Fredrik finns inte överallt, utan varje kommun avgör var anläggningarna bäst behövs. Om du bor i ett område som saknar VMA-tuta kan du ändå bli varnad via apparna Krisinformation, SOS Alarms app 112 och Sveriges Radio Play för notifieringar om viktigt meddelande till allmänheten.

Till dig som har en hörselnedsättning

Hesa Fredrik används främst vid akut fara då ett område snabbt måste utrymmas för att människor inte ska bli skadade. För att du som har hörselnedsättning ska kunna ta del av sådana varningar rekommenderar vi apparna Krisinformation, SOS Alarms app 112 och Sveriges Radio Play. Genom dessa kan du få notifieringar om viktigt meddelande till allmänheten och få reda på vad du bör göra.

För att få information om pågående händelser och kriser kan du antingen gå in på Krisinformation.se, beredskapskanalen Sveriges Radio P4 eller ringa telefonnummer 113 13. Den som behöver stöd att ringa kan använda förmedlingstjänsterna Teletal, Bildtelefoni och Texttelefoni.

Hör du en signal som du misstänker är Hesa Fredrik?

Många hör av sig till oss och tror att de har hört Hesa Fredrik. Men det är faktiskt mycket sällan som signalen används.

Om du hör ett tut som du misstänker är Hesa Fredrik så följ information via Sveriges Radio P4, SVT eller på Krisinformation.se. Tänk på att det finns många olika ljud som kan misstas för att vara en VMA-signal, exempelvis sprängningar på byggarbetsplatser, signaler från tåg och larm från industrier.

Informationen kommer från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och Sveriges Radio.

Test av signalen för VMA

Fyra gånger per år testas utomhusvarningssystemet för viktigt meddelande. Testet görs för att kontrollera att tutorna fungerar och för att de personer som hanterar systemet ska få öva.

Testerna sker klockan 15.00 den första helgfria måndagen i:

 • mars
 • juni
 • september
 • december

Då hörs signalen för viktigt meddelande och Sveriges Radio läser upp information om provet. Testet avslutas klockan 15.05 med signalen för faran över. Om nationaldagen den 6 juni infaller på en måndag så testas utomhusvarningssystemet den 13 juni istället.

Källa: Krisinformation.se

Hitta mer information

Nedan hittar du länkar till webbplatser med information från ansvariga myndigheter och andra ansvariga under en kris eller allvarlig händelse.

Krisinformation.se

Lilla.krisinformation.se (för barn och unga)

Myndigheten för samhällskydd och beredskap (MSB)

Hitta ditt närmsta skyddsrumm på MSB:s webbplats

Senast uppdaterad: