Förbered dig på kris

En kris är en händelse som drabbar många människor och stora delar av samhället. Krisen uppstår ofta oväntat och det kan dröja många dagar innan samhället har återhämtat sig.

Om krisen kommer

Om krisen är ett faktum kommer samhällets resurser fokuseras på att lösa de mest grundläggande behoven för invånarna, utan möjlighet att ta hänsyn till individuella förhållanden. Sveriges krisberedskap bygger på att alla tar ett gemensamt ansvar för vårt samhälles, vår egen och våra anhörigas säkerhet.

I ditt egna ansvar ingår att:

 • Att vara medveten om att kriser kan hända och förbereda dig på detta.
 • Att förstå att samhällets resurser ibland måste fokuseras på dem som är mest utsatta.
 • Att hålla dig informerad om myndigheternas och andra ansvarigas åtgärder vid en kris.
 • Att följa de instruktioner och råd som myndigheterna ger.
 • Att vara förberedd på att klara grundläggande behov som tillgång till vatten, mat och värme.

Hemberedskap

Det är svårt att förutse hur man kommer att reagera i en kris. Oavsett vilken kris det handlar om så är det viktigt att säkerställa grundläggande behov såsom värme, vatten, mat, vila, hygien och mentalt lugn.

För att hjälpa dig förbereda finns det guider och checklistor. Här är exempel på några saker som är bra att ha hemma för att vara redo:

 • Tändstickor och ljus
 • Ficklampa med extrabatterier
 • Dunkar för vatten
 • Basal sjukvårdsutrustning
 • Radio med vev och solceller
 • Alternativa värmekällor som fotogendrivna värmare
 • Sovsäckar, filtar, och varma kläder
 • Vattenfria hygienprodukter
 • Campingkök med bränsle
 • Hållbar mat som inte kräver kylning
 • Kontanter
 • Viktiga telefonnummer: familj, vänner, lokala myndigheter, räddningstjänst, elbolag, sjukvård.

Hitta mer information

Nedan hittar du länkar till webbplatser med information från ansvariga myndigheter och andra ansvariga under en kris eller allvarlig händelse.

Krisinformation.se

Lilla.krisinformation.se (för barn och unga)

Myndigheten för samhällskydd och beredskap (MSB)

Hitta ditt närmsta skyddsrumm på MSB:s webbplats

Senast uppdaterad: