Civilplikt inom räddningstjänsten

För att öka Sveriges möjlighet att planera och förstärka personalförsörjning inom totalförsvaret aktiveras civilplikten inom räddningstjänst.

Detta sker genom regeringsbeslut och ändring i förordningen (1995:238) om totalförsvarsplikt. Vidare ges MSB från den 19 januari 2024 rollen som bemanningsansvarig myndighet genom en ändring i samma förordning.

MSB har ansvar för att utreda personers möjligheter att skrivas in för civilplikt inom räddningstjänst. De personer som kan skrivas in för civilplikt ska genomföra repetitionsutbildning och därefter kommer Plikt- och prövningsverket krigsplacera dem som civilpliktig i räddningstjänst, antingen som räddningsperson eller som räddningsbefäl.

Personer som har genomgått relevant utbildning vid Statens räddningsverk eller MSB och har kompetens för räddningstjänstuppgifter kommer att sökas ut och kontaktas via brev för genomgång av så kallad annan utredning.

Mer information på MSB.se

Senast uppdaterad: