Om det börjar brinna

Brand i lägenhet

Flerfamiljshus


Hur gör jag om det börjar brinna i min lägenhet?

Varna alla andra som finns i lägenheten så att de kan börja utrymma. Försök att släcka med den släckutrustning du har utan att sätta dig själv i fara. Klarar du inte att släcka själv så stäng så många dörrar mellan dig och branden som möjligt. Utrym sedan och larma 112. Om ni är flera i lägenheten be om hjälp att larma 112 och utrymma de andra i lägenheten.

Hur gör jag om jag hör brandvarnare som larmar i annans bostad?

Knacka på och se om någon är hemma. Kan du känna lukten av rök eller se om det brinner? Försök att släcka om det är en liten brand utan att utsätta dig själv för fara och/eller ring 112. Stäng dörren till det utrymme som brinner för att förhindra att branden sprids.

Om det är brandrök i mitt trapphus, vad gör jag då?

Stanna i lägenheten och påkalla hjälp från räddningstjänsten genom att ringa 112. Räddningstjänsten kan hjälpa dig ut genom ett fönster eller en balkong.

En lägenhet kan stå emot brand i cirka 30-60 minuter. Gå absolut inte ut i trapphuset om det är rökfyllt. I hus med fler än åtta våningar skall det finnas brandsäkra trapphus vilket ska motverka att trapphuset blir rökfyllt.

Hur gör jag om det börjar brinna i min villa/radhus/fritidshus?

Varna alla andra som finns i byggnaden så att de kan börja utrymma. Försök att släcka med den släckutrustning du har utan att sätta dig själv i fara. Klarar du inte att släcka själv så stäng så många dörrar mellan dig och branden som möjligt. Utrym sedan och larma 112.