Utbildningar (inställda just nu p.g.a. pandemin)

Just nu har vi ställt in alla HLR-utbildningar på grund av pandemin. Läs mer om detta och få bra tips och rekommendationer på följande länk: HLR-utbildning - Räddningstjänsten Mälardalen (rtmd.se) Länk till annan webbplats..

Vanligtvis erbjuder vi Brand- och HLR-utbildningar (inklusive Barn-HLR) till våra medlemskommuner och deras medarbetare. Våra utbildare har god erfarenhet och gedigen kunskap från räddningstjänst. Olika utbildningsområden finns längre ner på sidan. Hör av dig gärna via mejl eller telefon så berättar vi mer.

Mejl: utbildning@rtmd.se Telefon: 021-39 82 00

Utbildningsområden

 • Brandskyddsansvarig.
 • Brandskyddsombud/Kontrollant.
 • Vårdpersonal.
 • Skolpersonal.
 • Grundläggande brandskyddsutbildning och HLR.
 • HLR och Barn-HLR.

  Välkommen till oss på utbildning!


Brandskyddsansvarig

Kurslängden är två halvdagar på totalt 8 timmar. Deltagarna ska efter genomförd utbildning:

 • Kunna ansvara för, leda och vidareutveckla det systematiska brandskyddsarbetet i sin verksamhet.
 • Ha kännedom om och kunna följa aktuella styrdokument samt de lagar och regler som styr det systematiska brandskyddsarbetet.
 • Ha kännedom om kummunens digitala system för systematiskt brandskyddsarbete.
 • Ha kännedom om brandskydd i byggnader och tekniska installationer samt dess syfte.

Brandskyddsombud / Kontrollant

Kurslängden är 4 timmar (Brandskyddsombud ska även gå grundläggande brandskyddsutbildning). Deltagarna ska efter genomförd utbildning:

 • Ha kännedom om och kunna följa aktuella styrdokument samt de lagar och regler som styr det systematiska brandskyddsarbetet.
 • Ha kännedom om kummunens digitala system för systematiskt brandskyddsarbete.
 • Ha kännedom om brandskydd i byggnader och tekniska installationer samt dess syfte.
 • Kunna ansvara för den systematiska kontrollen av brandskydd i verksamheten i kommunens digitala system för systematiskt brandskyddsarbete.
 • Kunna rapportera tekniska brister i det digitala systemet för systematiskt brandskyddsarbete.

Vårdpersonal

Kurslängden är 3 timmar och 30 minuter, var tredje år. Deltagarna ska efter genomförd utbildning:

 • Kunna identifiera och reflekterra över de risker och riskbeteenden som kan förekomma hos de brukare personerna ansvarar för.
 • Kunna ta initiativ för att inleda ytterligare analys eller åtgärder för att minska riskerna.
 • Ha kunskap om funktionen och kunna agera utefter de vanligt förekommande tekniska brandskyddsinstallationerna hos sin brukare.
 • kunna agera i akut situation genom att föra brukare till säker plats, använda den brandsläckningsutrustning som normalt finns.
 • Kunna larma på ett korrekt sätt.

Skolpersonal

Kurslängden är 3 timmar och 30 minuter, var femte år. Deltagarna ska efter genomförd utbildning:

 • Kunna identifiera och reflekterra över de risker och riskbeteenden som kan förekomma i och i närheten av deras verksamheter.
 • Kunna ta initiativ för att inleda ytterligare analys eller åtgärder för att minska riskerna.
 • Ha kunskap om funktionen av och kunna agera efter de vanligt förekommande tekniska brandskyddslösningar i sin verksamhet.
 • Kunna agera i en akut situation genom att inleda och leda en utrymning.
 • Kunna använda den brandsläckningsutrustning som normalt finns.
 • Kunna larma på ett korrekt sätt.

Grundläggande brandskyddsutbildning och HLR

Kurslängden är 4 timmar, var femte år. Deltagarna ska efter genomförd utbildning:

 • Kunna identifiera och reflekterra över de brandrisker och riskbeteenden som kan förekomma i administrativa verksamheter.
 • Kunna ta initiativ för att inleda ytterligare analys eller åtgärder för att minska riskerna.
 • Kunna agera efter de vanligt förekommande tekniska brandskyddslösningar i administrativa verksamheter.
 • Kunna agera i en akut situation genom att inleda en utrymning.
 • Kunna använda den brandsläckningsutrustning.
 • Kunna larma på ett korrekt sätt.
 • Säkert kunna konstatera andnings- och hjärtstopp.
 • Korrekt kunna genomföra Hjärt-lungräddning och alarmering.

HLR och Barn-HLR

Kurslängden är 2 timmar och 30 minuter, var femte år. Deltagarna ska efter genomförd utbildning:

 • Säkert kunna konstatera andnings- och hjärtstopp.
 • Korrekt kunna genomföra Hjärt-lungräddning och alarmering.