Tillgänglighetsredogörelse för vår webbplats

Räddningstjänsten Mälardalen (RTMD) står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda vår webbplats. Nedanstående text beskriver hur rtmd.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från webbplatsen som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du meddela oss genom att:

• Skicka e-post till vår Myndighetsbrevlåda info@rtmd.se
• Ringa 010-179 82 00

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar ditt påpekande om bristande webbtillgänglighet eller din begäran om tillgängliggörande av innehåll kan du anmäla till Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är inte förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Otillgängliga delar beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt


Texter och rubriker

  • Visuellt ser text och länkar ibland ut som en lista men i koden är den inte uppmärkt som en lista. Det kan göra uppläsning och navigering svårare med hjälpmedel.

Fält och formulär

  • Formulär saknar automatisk komplettering.
  • Formulär ger inte tillräckligt med stöd när användaren skriver fel.

Kod för hjälpmedel

  • Uppläsande hjälpmedel får inte rätt information om när det finns områden som går att fälla ut.
  • Uppläsande hjälpmedel får inte rätt information om när områden uppdateras och om att det finns sökförslag.

Dokument

  • Dokument är inte tillgängliga. Det finns problem med läsordning och taggning. I våra Word-dokument och PDF-filer kan bilder och symboler sakna eller ha felaktiga textalternativ.

Oskäligt betungande anpassning

RTMD åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service för nedanstående innehåll. RTMD har påbörjat arbetet med åtgärder av webbplats och dokument och hävdar under tiden oskäligt betungande anpassning.

Hur vi testat webbplatsen

WCAG Networks, extern länk Länk till annan webbplats. har gjort en oberoende granskning. En första bedömning gjordes den 4 mars 2021. En andra bedömning och återkontroll av tillgänglighetsanalys gjordes den 1 juni 2021.