Elda utomhus

Många bränder startar för att vi människor glömmer, stressar eller inte känner till riskerna som kan starta en brand.

Eldning utomhus, goda råd

På våren när snösmältningen har börjat, startar gräsbrandssäsongen. Framåt sommaren ökar risken för skogs- och vegetationsbränder på grund av att människor gärna grillar och eldar i naturen. Räddningstjänsten får under denna tiden rycka ut och släcka många gräs-, vass- och skogsbränder. De vanligaste orsakerna till dessa bränder är att eldning har skett utan tillgång till släckutrustning eller att eldning har skett vid olämpligt väderleksförhållande.

Applikationer

Ladda ner mobilappen ”Brandrisk ute” för information om det är lämpligt att elda där du befinner dig eller inte.

Vi hänvisar även till följande hemsida: dinsakerhet.se Länk till annan webbplats. "Dinsäkerthet.se" drivs av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap - MSB.

Goda råd

På vår hemsida har vi samlat goda råd och information gällande eldning ute, eldningsförbud, och vad du bör tänka på inför majbrasor:

Bilden visar en större brasa som brinner.