Brandskydd i ditt hem

Många bränder startar för att vi begår misstag som hänger ihop med att vi glömmer, stressar eller helt enkelt tänker på något annat. Många gånger handlar det om okunskap som gör att människor handlar fel.

Ett bra brandskydd börjar med att du vet vilka risker som finns och att du agerar utifrån den kunskapen. Du kan påverka att risken inte utvecklas till en olycka.

Om det börjar brinna hos dig

Under länken Vanliga frågor/Om det börjar brinna har vi samlat information om hur du skall agera ifall det börjar brinna hos dig eller din granne. Larma räddningstjänsten genom att ringa 112. Även om du lyckats släcka branden själv, tveka inte att ringa. Ofta är en kontroll av brandplatsen nödvändig.

Brand i möbler eller gardiner

Om det börjat brinna i en soffa eller ett bord är brandfilten ett bra hjälpmedel. Är branden mera omfattande kan du använda handbrandsläckaren. En brand i en gardin upplevs som stor, men blir mindre och mer lätthanterlig om du drar ner den på golvet. Släck den med brandfilten eller vatten.

Brand i kläder

Om det brinner i någons kläder gäller det att handla snabbt.

 • Lägg snabbt ner personen på marken.
 • Kväv branden med en brandfilt eller vad som finns tillhands.
 • Lägg på brandfilten från huvudet och neråt så att lågorna inte slår upp mot personens ansikte.

Om det brinner i dina egna kläder bör du slänga dig ner på marken, rulla runt och skydda ansiktet.

Brandvarnare, en billig livförsäkring

I varje bostad ska det finns minst en fungerande brandvarnare. En brandvarnare täcker ungefär 60 kvadratmeter vilket betyder att om bostaden är större så bör det finnas fler brandvarnare. Enligt Räddningstjänstens allmänna råd är det lämpligt att ägaren till byggnaden ansvarar för att brandlarm installeras men att de boende sedan ser till att den funkar. Hör därför med din bostadsrättsförening eller hyresvärd om brandvarnare saknas och glöm inte att byta batterier vid behov.

Kom ihåg att testa brandvarnaren med jämna mellanrum, minst en gång var 4:e månad. Du testar varnaren genom att hålla in testknappen i några sekunder tills den börjar tjuta och när knappen släpps så slutar den att låta. Testa även brandvarnaren om du varit borta i mer än en vecka. När batteriet börjar ta slut så piper varnaren, men är man borta så kan man missa varningssignalen och när man kommer hem så är spänningen i batteriet så lågt att den inte låter längre. Kontrollera brandvarnaren när du har bytt batteri. Efter 8–10 år är det dags att köpa en ny.

Om du har vind kan du förbättra brandskyddet ytterligare genom att installera brandvarnare på vinden som är sammankopplade med övriga brandvarnare i huset. På så sätt kan en brand som spridits till vinden snabbt upptäckas och de personer som befinner sig i huset blir varnade.

Brand på spisen

Om du upptäcker att kastrullens innehåll har börjat brinna släcker du snabbast genom att lägga på locket. Släck aldrig en brand på spisen med vatten. Brinnande fett riskerar att slungas omkring på ett explosionsartat sätt. Om branden på spisen är mera omfattande är brandfilten ett bra hjälpmedel. Om branden redan spridit sig upp till köksfläkten måste du använda brandsläckaren. Läs mer om olika typer av släckutrustning.

Elektronik i hemmet

Bränder kan uppstå i batteri- och eldrivna produkter. När det gäller laddare till mobiltelefoner har det visat sig att det kan uppstå överhettning i USB-laddaren. Även de moderna litiumjonbatterierna har visat sig kunna bli ostabila vid olika driftlägen. Då kan det uppstå en termisk effekt som gör att battericellerna exploderar eller börja brinna.

Så undviker du brand i laddare

 • Använd originalladdare och CE-märkta produkter.
 • Ladda på hårt underlag, inte i sängen eller soffan.
 • Se till att laddaren och sladden är hela. Kassera produkten så fort den går sönder!
 • Dra ut kontakten när du laddat klart.
 • Ha fungerande brandvarnare.

Om möjligt, undvik att ladda på natten. Ladda under uppsikt, antingen att du själv är i rummet eller att du har en fungerande brandvarnare där. (Källa: Brandskyddsföreningen)

Så undviker du elbränder

 • Använd CE-märkta produkter och rätt laddare. Bara för att laddningskabeln passar betyder det inte att den är säker att använda.
 • Mobiltelefoner och airboards bör laddas när du är vaken och närvarande. Lägg dem på hårda underlag, långt ifrån brandfarliga material.
 • Använd jordfelsbrytare, och byt trasiga vägguttag, kontakter och sladdar omgående. Om säkringarna går sönder ofta, kontakta en elektriker.
 • Dra ut stickkontakten till kaffebryggare och brödrost när de inte används, eller använd en timer.

Vid elbrand

Dra ut kontakten innan du släcker. Använd helst pulversläckare för att minimera risken för stötar.